ผู้เขียน: admin

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียกตัวสำรองรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ รายงานตัวในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าว/ประกาศจากคณะฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 วันที่ 13 ตุลาคม 2564