หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป ข่าวการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียกตัวสำรองรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ รายงานตัวในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าว/ประกาศจากคณะฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 วันที่ 13 ตุลาคม 2564

ข่าว/ประกาศจากคณะฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)