หมวดหมู่: ป. บัณฑิต

ข่าว/ประกาศ จาก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

ข่าว/ประกาศจากคณะฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ข่าว/ประกาศจากคณะฯ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูประจำปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี