หมวดหมู่: ข่าว/ประกาศจากคณะฯ

ข่าว/ประกาศจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ข่าว/ประกาศจากคณะฯ

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี