หมวดหมู่: ข่าว/ประกาศจากคณะฯ

ข่าว/ประกาศจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ข่าว/ประกาศจากคณะฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 วันที่ 13 ตุลาคม 2564