เดือน: ธันวาคม 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา “พุทธศาสน์ราชภัฏอุดรธานี” ครั้งที่ 1