ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และใช้เป็นข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เกี่ยวกับการป้องกัน COVID – 19 และการเรียนการสอน

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และใช้เป็นข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด // รับผิดชอบต่อสังคม ดูแลปกป้องตัวเอง เราจะผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน