4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวัน “ฉัตรมงคล” อีกหนึ่งวันวันสำคัญของปวงชนชาวไทย ที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวัน “ฉัตรมงคล” อีกหนึ่งวันวันสำคัญของปวงชนชาวไทย ที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว