ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิมพ์พร จารุจิตร์ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิมพ์พร จารุจิตร์ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์