กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯระบบยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯระบบยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. คลิกที่นี่ >> https://bit.ly/2Su1kwWสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี https://std.udru.ac.th/