คณะครุศาสตร์จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ “ครุศาสตร์วันทา น้อมบูชาอาจาริยคุณ พิธีผูกข้อต่อแขน ฮักแพงพี่น้องครู”

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ “ครุศาสตร์วันทา น้อมบูชาอาจาริยคุณ พิธีผูกข้อต่อแขน ฮักแพงพี่น้องครู” ณ บริเวณลานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี