มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยจัดขบวนเทิดพระเกียรติ อัญเชิญพวงมาลาไปยังมณฑลพิธีสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีทุกภาคส่วนคณะหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 5,000 คน เวลา 08.30 น. ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร หน่วยงานสังกัดคณะ สำนัก สถาบัน ร่วมวางพวงมาลา และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า คนของพระราชา ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ และพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน จนกระทั่งได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัย ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งมวล พร้อมสืบสานพระราชปณิธานในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น เพื่อยกระดับการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน