วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม 2563

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ “วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม 2563 ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี