สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา “พุทธศาสน์ราชภัฏอุดรธานี” ครั้งที่ 1

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา “พุทธศาสน์ราชภัฏอุดรธานี” ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 #โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อเพื่อออกเกียรติบัตรและแจ้งแก้ไขภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ทางช่องทางไลน์ หรือ inbox เพจ หรือหากมีรายชื่อตกหล่นโปรดแจ้งทางเพจ/ไลน์ได้โดยด่วนครับ