หาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดหารถพยาบาล สำหรับใช้ในงานบริการสุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดหารถพยาบาล สำหรับใช้ในงานบริการสุขภาพ โดย อุปถัมภ์ของหลวงปู่เสน ปัญญาธโร ณ วัดป่าหนองแซง (ราษฎร์สงเคราะห์) ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 โดยทางคณะครุศาสตร์ได้นำอาหารและเครื่องดื่มไปทำโรงทานและร่วมถวายผ้าป่ากับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี