มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 วันที่ 13 ตุลาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 วันที่ 13 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยเมื่อ เวลา 07.00 น. ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะ หน่วยงาน ผู้แทนนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ให้คงไว้ตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 โดยจำกัดจำนวนผู้ร่วมงาน เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และตรวจคัดกรองอุณภูมิก่อนเข้าร่วมงาน จากนั้นเวลา 08.30 น. สถาบันการศึกษา และหน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กว่า 200 หน่วยงานทั่วประเทศ ได้จัดพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้แทนอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ร่วมวางพวงมาลา และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , การแสดงนิทรรศการ “70 ปี ธ ทรงก่อ ทรงเกื้อ เพื่อประชา” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อชาวราชภัฏทั้งมวล , จากนั้นเป็นกิจกรรมจิตอาสา โดยเปิดรับลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงค์ “บริจาคโลหิตเป็นราชพลี 500,000 ซีซี เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 3” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล กำหนดรับบริขาคโลหิตในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และกิจกรรมจิตอาสา มรภ.อุดรธานี คณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มอบกล่องพารอด อุปกรณ์ ยารักษาโรค เครื่องอุปโภคที่จำเป็น จำนวน 50 ชุด ให้แก่ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวอ่อน และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 แก่ประชาชนชุมชนบ้านเดื่อ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า คนของพระราชา ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ และพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน จนกระทั่งได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัย ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งมวล พร้อมสืบสานพระราชปณิธานในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น เพื่อยกระดับการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน