โบว์แสดงความอาลัย
 
 
เข้าสู่ระบบ
ผู้ใช้ :
รหัส :
ประเภท:
ลงทะเบียนส่งวารสาร

  วัตถุประสงค์
 1. เพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยทางการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน องค์ความรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ๆ ทางการศึกษา และประเด็นอื่นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ต่อวงการศึกษา
 2. เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ ระหว่างนักวิจัยทางการศึกษา นักวิชาการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการศึกษาได้สร้างผลงานทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
  ขอบเขตของวารสาร

บทความที่ทางวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะพิจารณารับตีพิมพ์ จะต้องเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ สาขาวิชาทางด้านครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  เกณฑ์คุณภาพวารสารครุศาสตร์
 1. กองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมี
  1.1 กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัยจำนวน.7.ท่าน
  1.2 กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย.11.ท่าน
 2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัย รวม 2 ท่าน
 3. กำหนดการจัดทำ ปีละ 2 ฉบับ
  3.1 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน ของทุกปี
  3.2 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม ของทุกปี
  กำหนดแล้วเสร็จในแต่ละฉบับ ภายในเดือน มิถุนายน และธันวาคม ของทุกปี
  ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ระบบวารสารพร้อมใช้งานแล้วครับ 2016-07-09
 
บรรณาธิการวารสาร
ดร.นครชัย ชาญอุไร

  ลิงค์น่าสนใจ
 
  วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
                เลือกวารสารที่ต้องการสืบค้น
 
  เว็บบอร์ด วารสารครุศาสตร์
[ร่วมแสดงความคิดเห็น]
ลำดับหัวข้อเรื่องผู้ส่งวันที่ส่ง
1 Yelhsa 2018-02-07
3 Charlotte 2018-02-07
5 BertieorBirdie 2018-02-07
7 Dillian 2018-02-06
9 Belle 2018-02-06
11 Keiffer 2018-02-06
13 Dasia 2018-02-06
15 Dontarrious 2018-02-06
17 Marilu 2018-02-05
19 Tessica 2018-02-05
21 Alexavier 2018-02-04
23 King 2018-02-04
25 Amory 2018-02-04
27 Cordy 2018-02-03
29 Kayli 2018-02-03
31 Pebbles 2018-02-02
33 Chartric 2018-02-02
35 Jeneva 2018-02-02
37 Kenelm 2018-02-02
39 Marilu 2018-02-02
41 Makaila 2018-02-01
43 Flossy 2018-02-01
45 Spike 2018-02-01
47 Loran 2018-02-01
49 Digger 2018-01-31
51 Magdelina 2018-01-31
53 Dasia 2018-01-31
55 Theresa 2018-01-30
57 Maggie 2018-01-30
59 Wednesday 2018-01-29
61 Suzyn 2018-01-29
63 Brendy 2018-01-29
65 Flip 2018-01-28
67 Rena 2018-01-28
69 Tibbie 2018-01-28
71 Justis 2018-01-28
73 Elric 2018-01-27
75 Sagar 2018-01-27
77 Janesa 2018-01-27
79 Avari 2018-01-27
81 Datherine 2018-01-26
83 Lucka 2018-01-26
85 Kamryn 2018-01-26
87 Mahalia 2018-01-26
89 Tuesday 2018-01-26
91 Journey 2018-01-25
93 Amory 2018-01-25
95 Scout 2018-01-25
97 Stella 2018-01-25
99 Aggy 2018-01-24
101 Kaley 2018-01-24
103 Caiya 2018-01-24
105 Libby 2018-01-24
107 Jerry 2018-01-24
109 Sundance 2018-01-23
111 Jaylyn 2018-01-22
113 Jaylyn 2018-01-22
115 Mildred 2018-01-22
117 Jory 2018-01-22
119 Tassilyn 2018-01-21
121 Caro 2018-01-21
123 Emberlynn 2018-01-21
125 Suevonne 2018-01-20
127 Karcy 2018-01-20
129 Kaden 2018-01-20
131 Marty 2018-01-20
133 Brandy 2018-01-19
135 Mateen 2018-01-19
137 Artie 2018-01-19
139 Sunny 2018-01-19
141 Eloise 2018-01-19
143 Roxie 2018-01-19
145 Laquisha 2018-01-19
147 Eloise 2018-01-18
149 Lakeisha 2018-01-18
151 Deandra 2018-01-17
153 Betsey 2018-01-17
155 Buffie 2018-01-17
157 Irene 2018-01-16
159 Cheyanne 2018-01-16
161 Datherine 2018-01-16
163 Arnie 2018-01-16
165 Bubbie 2018-01-15
167 Janae 2018-01-15
169 Karess 2018-01-15
171 Cammie 2018-01-14
173 Karcy 2018-01-14
175 Brendy 2018-01-14
177 Kailyn 2018-01-13
179 Sukey 2018-01-13
181 Jerry 2017-08-03
183 Reno 2017-08-03
185 Lotta 2017-08-03
187 Lilly 2017-08-02
189 Mahalia 2017-08-02
191 Meadow 2017-08-02
193 Jeanette 2017-08-02
195 Jeana 2017-08-02
197 Caelyn 2017-08-01
199 Gerrie 2017-08-01
201 Milly 2017-08-01
203 Sherlyn 2017-08-01
205 Rita 2017-07-31
207 Henrietta 2017-07-31
209 Dayanara 2017-07-30
211 Mccade 2017-07-30
213 Jenay 2017-07-30
215 Stitches 2017-07-30
217 Lesa 2017-07-29
219 Dweezil 2017-07-29
221 Storm 2017-07-29
223 Nollie 2017-07-29
225 Marv 2017-07-28
227 Lucy 2017-07-28
229 Tina 2017-07-28
231 Digger 2017-07-28
233 Buckie 2017-07-27
235 Mira 2017-07-27
237 Celina 2017-07-27
239 Honney 2017-07-27
241 Roxy 2017-07-26
243 Carly 2017-07-26
245 Jerry 2017-07-26
247 Wood 2017-07-26
249 Jorja 2017-07-26
251 Woods 2017-07-25
253 Jorja 2017-07-25
255 Buff 2017-07-25
257 Cherilynn 2017-07-25
259 Buffee 2017-07-24
261 Tailynn 2017-07-24
263 Krystallynn 2017-07-24
265 Jacklyn 2017-07-24
267 Lena 2017-07-23
269 Zaiya 2017-07-23
271 Margie 2017-07-23
273 Cyelii 2017-07-23
275 Janaye 2017-07-23
277 Gwenelda 2017-07-22
279 Cassie 2017-07-22
281 Jacklynn 2017-07-22
283 Chassidy 2017-07-22
285 Alexavia 2017-07-22
287 Chassidy 2017-07-22
289 Caroline 2017-07-21
291 Kailee 2017-07-21
293 Davion 2017-07-21
295 Ethica 2017-07-21
297 Jaydee 2017-07-21
299 Sunny 2017-07-20
301 Mitch 2017-07-15
303 Theresa 2017-07-15
305 Matee 2017-07-15
307 Kristabelle 2017-07-15
309 Jahlin 2017-07-15
311 Rusty 2017-07-15
313 Biana 2017-07-15
315 Carajean 2017-07-15
317 Doughboy 2017-07-15
319 Keylon 2017-07-14
321 Taran 2017-07-14
323 Maryellen 2017-07-14
325 Spike 2017-07-14
327 Christy 2017-07-14
329 Butterfly 2017-07-14
331 Essie 2017-07-14
333 Johnelle 2017-07-14
335 Ladainian 2017-07-14
337 China 2017-07-14
339 Kailey 2017-07-13
341 Jeanette 2017-07-13
343 Kairii 2017-07-13
345 Nyvaeh 2017-07-13
347 Essie 2017-07-13
349 Jesslyn 2017-07-13
351 Keischa 2017-07-13
353 Sugar 2017-07-12
355 Lucka 2017-07-12
357 India 2017-07-12
359 Randi 2017-07-12
361 Jenibelle 2017-07-12
363 Kristabelle 2017-07-12
365 Donte 2017-07-12
367 Kairii 2017-07-11
369 Wilhelmina 2017-07-11
371 Janesa 2017-07-11
373 Kaylie 2017-07-11
375 Randhil 2017-07-11
377 Heidi 2017-07-11
379 Chyna 2017-07-11
381 Alexavia 2017-07-10
383 Judith 2017-07-10
385 Loren 2017-07-09
387 Caden 2017-07-09
389 Raynes 2017-07-08
391 Shermaine 2017-07-08
393 Cherilynn 2017-07-08
395 Fats 2017-07-07
397 Adiana 2017-07-07
399 Solyn 2017-07-07
401 Monkey 2017-07-07
403 Kaedon 2017-07-06
405 Justis 2017-07-06
407 Makailee 2017-07-06
409 Darold 2017-07-06
411 Liza 2017-07-06
413 Jasemin 2017-07-06
415 Jera 2017-07-05
417 Loryn 2017-06-30
419 Cade 2017-06-30
421 Jenibelle 2017-06-29
423 Gracelyn 2017-06-29
425 Lily 2017-06-29
427 Derex 2017-06-29
429 Suzy 2017-06-29
431 Lavinia 2017-06-29
433 Ziarre 2017-06-29
435 Rayshelon 2017-06-29
437 Lacey 2017-06-29
439 Charlee 2017-06-28
441 Robinson 2017-06-28
443 Egypt 2017-06-28
445 Allie 2017-06-28
447 Janisa 2017-06-28
449 Patsy 2017-06-28
451 Lolly 2017-06-28
453 Pokey 2017-06-28
455 Chyna 2017-06-28
457 Liberty 2017-06-28
459 Zariel 2017-06-28
461 Cindy 2017-06-28
463 Bertie 2017-06-27
465 Laneta 2017-06-27
467 Rosie 2017-06-27
469 Carajean 2017-06-27
471 Peerless 2017-06-26
473 Lore 2017-06-26
475 Cassara 2017-06-26
477 Sonny 2017-06-24
479 Adonica 2017-06-20
481 Christy 2017-06-20
483 Cinderella 2017-06-20
485 Janess 2017-06-20
487 Bono 2017-06-20
489 Lolly 2017-06-20
491 Theresa 2017-06-20
493 Emeline 2017-06-19
495 Delia 2017-06-19
497 Staysha 2017-06-19
499 Thena 2017-06-18
501 Luckie 2017-06-18
503 Carlee 2017-06-18
505 Maisyn 2017-06-18
507 Karess 2017-06-18
509 Maud 2017-06-17
511 Diandra 2017-06-17
513 Ollie 2017-06-17
515 Ellie 2017-06-17
517 Disney 2017-06-17
519 Ebony 2017-06-16
521 Gracelynn 2017-06-16
523 Andie 2017-06-16
525 Sukey 2017-06-16
527 China 2017-06-16
529 Doll 2017-06-16
531 Jahlin 2017-06-16
533 Carli 2017-06-15
535 Kristanna 2017-06-15
537 Zabrina 2017-06-15
539 Elmira 2017-06-15
541 Teiya 2017-06-15
543 Lyndall 2017-06-14
545 Letitia 2017-06-14
547 Debra 2017-06-14
549 Lesa 2017-06-14
551 Susy 2017-06-13
553 Lore 2017-06-08
555 Alexavia 2017-06-08
557 Candy 2017-06-07
559 Charleigh 2017-06-06
561 Bucky 2017-06-06
563 Jermajesty 2017-06-05
565 Kaylea 2017-06-05
567 Rowdy 2017-06-03
569 Caelii 2017-06-03
571 Darrence 2017-06-03
573 Prue 2017-06-03
575 Steffi 2017-06-02
577 Jaylen 2017-06-02
579 Laneta 2017-06-01
581 Makalah 2017-06-01
583 Jerry 2017-06-01
585 Adonica 2017-06-01
587 Dillian 2017-06-01
589 Makalah 2017-05-30
591 Zaylin 2017-05-30
593 Kaycee 2017-05-30
595 Theresa 2017-05-30
597 Jailene 2017-05-30
599 Tommy 2017-05-29
601 Jodecy 2017-05-29
603 Jaylyn 2017-05-29
605 Etta 2017-05-28
607 Ziggy 2017-05-28
609 Caroline 2017-05-28
611 Roxanna 2017-05-28
613 Fannie 2017-05-27
615 Daisy 2017-05-27
617 Bubi 2017-05-27
619 China 2017-05-27
621 Skip 2017-05-27
623 Chelsi 2017-05-27
625 Jeannie 2017-05-26
627 Anisha 2017-05-26
629 Kamron 2017-05-26
631 Hawk 2017-05-25
633 River 2017-05-25
635 Makailah 2017-05-25
637 Dora 2017-05-25
639 Sagar 2017-05-22
641 Dasia 2017-05-22
643 Jodi 2017-05-22
645 Lina 2017-05-22
647 Denisha 2017-05-22
649 Cheyanna 2017-05-22
651 Joyce 2017-05-22
653 Ellie 2017-05-21
655 Happy 2017-05-21
657 Blondie 2017-05-21
659 Cade 2017-05-21
661 Victory 2017-05-19
663 Kelli 2017-05-19
665 Benon 2017-05-19
667 Bella 2017-05-19
669 Kylia 2017-05-19
671 Mickey 2017-05-18
673 Lyndee 2017-05-18
675 Sailor 2017-05-18
677 Bayle 2017-05-18
679 Janae 2017-05-18
681 Eddi 2017-05-18
683 Wanita 2017-05-18
685 Githa 2017-05-18
687 Lorene 2017-05-18
689 Thena 2017-05-18
691 Dragon 2017-05-18
693 Lena 2017-05-17
695 Caelii 2017-05-17
697 Kaed 2017-05-17
699 Reegan 2017-05-16
701 Blondy 2017-05-16
703 Smiley 2017-05-16
705 Bertie 2017-05-16
707 Ellie 2017-05-16
709 Dahrann 2017-05-16
711 Kiana 2017-05-15
713 Sailor 2017-05-15
715 Jetsin 2017-05-15
717 Lyndall 2017-05-15
719 Eldora 2017-05-15
721 Sticky 2017-05-13
723 Andie 2017-05-13
725 Della 2017-05-13
727 Keylon 2017-05-13
729 Kaeden 2017-05-12
731 Jeslyn 2017-05-12
733 Dalton 2017-05-11
735 Lilly 2017-05-11
737 Jahlin 2017-05-11
739 Ella 2017-05-11
741 Jodie 2017-05-11
743 Tessa 2017-05-11
745 Trudy 2017-05-10
747 Jacoby 2017-05-10
749 Margie 2017-05-10
751 Carli 2017-05-10
753 Hester 2017-05-10
755 Mccayde 2017-05-10
757 Caro 2017-05-09
759 Isabelle 2017-05-09
761 Kindsey 2017-05-09
763 Karik 2017-05-09
765 Etty 2017-05-09
767 Lyza 2017-05-09
769 Bucky 2017-05-09
771 Kierra 2017-05-09
773 Millie 2017-05-09
775 Bubber 2017-05-08
777 Eldora 2017-05-08
779 Eternity 2017-05-08
781 Jalen 2017-05-08
783 Karsen 2017-05-08
785 Lucinda 2017-05-08
787 Kassie 2017-05-08
789 Lilian 2017-05-08
791 Xaria 2017-05-08
793 Butterfly 2017-05-08
795 Chyna 2017-05-07
797 Chartric 2017-05-07
799 Cassandra 2017-05-07
801 Lele 2017-05-07
803 Melissa 2017-05-07
805 Morrie 2017-05-07
807 Sharky 2017-05-07
809 Lily 2017-05-07
811 Josie 2017-05-06
813 Cassara 2017-05-06
815 Indian 2017-05-06
817 Keydren 2017-05-06
819 Queenie 2017-05-06
821 Graceland 2017-05-06
823 Melly 2017-05-06
825 Cinderella 2017-05-06
827 Wilhelmina 2017-05-05
829 Dahrann 2017-05-05
831 Dayanara 2017-05-05
833 Brandice 2017-05-05
835 Lalaine 2017-05-05
837 Flip 2017-05-05
839 Stitches 2017-05-04
841 Jenaya 2017-05-04
843 Randhil 2017-05-04
845 Lavar 2017-05-04
847 Loryn 2017-05-04
849 Paulina 2017-05-04
851 Kamryn 2017-05-03
853 Flora 2017-05-03
855 Louisa 2017-05-03
857 Raynoch 2017-05-03
859 Carley 2017-05-03
861 Kyanna 2017-05-02
863 Blue 2017-05-02
865 Carly 2017-05-02
867 Bubbie 2017-05-02
869 Ireland 2017-05-02
871 Donte 2017-05-01
873 Arnie 2017-05-01
875 Matty 2017-05-01
877 Janet 2017-05-01
879 Jayan 2017-04-30
881 Stafon 2017-04-30
883 Irish 2017-04-30
885 Josie 2017-04-30
887 Boston 2017-04-30
889 Magda 2017-04-30
891 Jody 2017-04-29
893 Jailen 2017-04-29
895 Donyell 2017-04-29
897 Chelsi 2017-04-29
899 Eddi 2017-04-28
901 Biana 2017-04-28
903 Doc 2017-04-28
905 Cherilynn 2017-04-28
907 Micheal 2017-04-27
909 Eve 2017-04-27
911 Jasemin 2017-04-27
913 Millie 2017-04-27
915 Jacoby 2017-04-26
917 Tisha 2017-04-26
919 Cammie 2017-04-26
921 Matty 2017-04-26
923 India 2017-04-26
925 Jailyn 2017-04-25
927 Andi 2017-04-25
929 Jane 2017-04-25
931 Bubby 2017-04-25
933 Tibbie 2017-04-25
935 Marni 2017-04-25
937 Dorie 2017-04-25
939 Bono 2017-04-25
941 Betsy 2017-04-24
943 Jonay 2017-04-24
945 Jolyn 2017-04-24
947 Judy 2017-04-24
949 Reegan 2017-04-24
951 Gerrilyn 2017-04-24
953 Roxanna 2017-04-24
955 Lele 2017-04-23
957 Maryellen 2017-04-23
959 Mitchell 2017-04-23
961 Josie 2017-04-23
963 Heaven 2017-04-23
965 Millicent 2017-04-23
967 Xantara 2017-04-23
969 Wood 2017-04-22
971 Shirl 2017-04-22
973 Jenita 2017-04-22
975 Pokey 2017-04-22
977 Starr 2017-04-22
979 Datherine 2017-04-21
981 Boston 2017-04-21
983 Lena 2017-04-21
985 Jacoby 2017-04-21
987 Dell 2017-04-21
989 Lacey 2017-04-21
991 Earthwind 2017-04-21
993 Lena 2017-04-21
995 Xandy 2017-04-19
997 Greta 2017-04-19
999 Xaria 2017-04-19
1001 Addriene 2017-04-19
1003 Rangle 2017-04-19
1005 Lolly 2017-04-19
1007 Kristanna 2017-04-18
1009 Jayden 2017-04-18
1011 Snowy 2017-04-18
1013 Aundre 2017-04-18
1015 Tessica 2017-04-18
1017 Johnetta 2017-04-18
1019 Katherine 2017-04-17
1021 Johnelle 2017-04-17
1023 Lucinda 2017-04-17
1025 Budd 2017-04-17
1027 Parmelia 2017-04-17
1029 Kamren 2017-04-17
1031 Luckie 2017-04-16
1033 Jady 2017-04-16
1035 Rennifer 2017-04-16
1037 Hines 2017-04-16
1039 Bette 2017-04-16
1041 Kaylyn 2017-04-16
1043 Janess 2017-04-15
1045 Julissa 2017-04-15
1047 Olivia 2017-04-15
1049 Janet 2017-04-15
1051 Gertie 2017-04-15
1053 Letitia 2017-04-15
1055 Valinda 2017-04-15
1057 Tish 2017-04-14
1059 Libby 2017-04-14
1061 Early 2017-04-14
1063 Channery 2017-04-14
1065 Carrie 2017-04-14
1067 Loradae 2017-04-14
1069 Earnhardt 2017-04-13
1071 Brandy 2017-04-13
1073 Affinity 2017-04-13
1075 Queenie 2017-04-13
1077 Frankie 2017-04-13
1079 Indian 2017-04-13
1081 Lalaine 2017-04-13
1083 Jorja 2017-04-13
1085 Eve 2017-04-13
1087 Dahrann 2017-04-13
1089 Kelli 2017-04-13
1091 Kevrel 2017-04-13
1093 Coralie 2017-04-12
1095 Berlynn 2017-04-12
1097 Terrah 2017-04-12
1099 Lilian 2017-04-12
1101 Stafon 2017-04-12
1103 Makalah 2017-04-12
1105 Irais 2017-04-12
1107 Lavon 2017-04-12
1109 Destrie 2017-04-12
1111 Sugar 2017-04-12
1113 Shanna 2017-04-11
1115 Kindsey 2017-04-11
1117 Laticia 2017-04-11
1119 Matty 2017-04-11
1121 Vinnie 2017-04-11
1123 Tallin 2017-04-11
1125 Idana 2017-04-10
1127 Zeal 2017-04-10
1129 Graceland 2017-04-10
1131 Eloise 2017-04-09
1133 Lynell 2017-04-09
1135 Bardo 2017-04-09
1137 Jacklynn 2017-04-09
1139 Olivia 2017-04-09
1141 Essie 2017-04-09
1143 Jenelle 2017-04-09
1145 Essy 2017-04-08
1147 Tayten 2017-04-08
1149 Charla 2017-04-08
1151 Cindy 2017-04-07
1153 Charleigh 2017-04-07
1155 Liza 2017-04-07
1157 Tori 2017-04-07
1159 Jayde 2017-04-07
1161 Jalen 2017-04-07
1163 Kaedn 2017-04-07
1165 Jacie 2017-04-07
1167 Kaylana 2017-04-07
1169 Tambrey 2017-04-06
1171 Betsey 2017-04-06
1173 Biana 2017-04-06
1175 River 2017-04-06
1177 Parmelia 2017-04-06
1179 Kellsie 2017-04-06
1181 Jazlyn 2017-04-06
1183 Wilhelmina 2017-04-06
1185 Cayden 2017-04-05
1187 Debrah 2017-04-05
1189 Lalaine 2017-04-05
1191 Finch 2017-04-05
1193 Mavrick 2017-04-04
1195 Lorin 2017-04-04
1197 Laticia 2017-04-04
1199 Joan 2017-04-04
1201 Bubbi 2017-04-04
1203 Tangie 2017-04-03
1205 Brandy 2017-04-03
1207 Gump 2017-04-02
1209 Kaed 2017-04-02
1211 Seston 2017-04-02
1213 Tina 2017-04-02
1215 Kairi 2017-04-02
1217 Robinson 2017-04-01
1219 Kapri 2017-04-01
1221 Kailan 2017-04-01
1223 Kelis 2017-04-01
1225 Tracy 2017-03-31
1227 Almena 2017-03-31
1229 Mattingly 2017-03-31
1231 Jenny 2017-03-31
1233 Jace 2017-03-31
1235 Jacklynn 2017-03-31
1237 Minerva 2017-03-31
1239 Karah 2017-03-29
1241 Caiden 2017-03-29
1243 Danyon 2017-03-29
1245 Lele 2017-03-29
1247 Avari 2017-03-28
1249 Krystalyn 2017-03-28
1251 Lynda 2017-03-28
1253 Willie 2017-03-28
1255 Vlora 2017-03-28
1257 Verle 2017-03-28
1259 Delly 2017-03-28
1261 Allie 2017-03-28
1263 Jacklynn 2017-03-27
1265 Coralee 2017-03-27
1267 Kaycie 2017-03-27
1269 Fats 2017-03-27
1271 Voncile 2017-03-27
1273 Berlynn 2017-03-27
1275 Liza 2017-03-27
1277 Staysha 2017-03-26
1279 Matilda 2017-03-26
1281 Honey 2017-03-26
1283 Zavrina 2017-03-26
1285 Minnie 2017-03-26
1287 Jayde 2017-03-26
1289 Lynsey 2017-03-25
1291 Heloise 2017-03-25
1293 Fats 2017-03-25
1295 Brandilyn 2017-03-25
1297 Caelyn 2017-03-25
1299 Delores 2017-03-25
1301 Krystal 2017-03-25
1303 Lavon 2017-03-25
1305 Tibbie 2017-03-25
1307 Cash 2017-03-24
1309 Xannon 2017-03-24
1311 Marylada 2017-03-24
1313 Zariel 2017-03-24
1315 Leidy 2017-03-24
1317 Rosa 2017-03-24
1319 Jacey 2017-03-23
1321 Wilhelmina 2017-03-23
1323 Adelphia 2017-03-23
1325 Viki 2017-03-23
1327 Lavinia 2017-03-22
1329 Jalia 2017-03-22
1331 Justus 2017-03-22
1333 Vianca 2017-03-22
1335 Xaria 2017-03-21
1337 Keesha 2017-03-21
1339 Jahlin 2017-03-21
1341 Jenay 2017-03-21
1343 Tilly 2017-03-21
1345 Carrieann 2017-03-20
1347 Lavar 2017-03-20
1349 Kourtney 2017-03-20
1351 Millie 2017-03-19
1353 Aspen 2017-03-19
1355 Jaylin 2017-03-19
1357 Caden 2017-03-19
1359 Carli 2017-03-19
1361 Constance 2017-03-18
1363 Nook 2017-03-18
1365 Jeannie 2017-03-18
1367 Starly 2017-03-18
1369 Disney 2017-03-18
1371 Velvet 2017-03-17
1373 Gert 2017-03-17
1375 Gildas 2017-03-17
1377 Marel 2017-03-17
1379 Bertha 2017-03-17
1381 dermessence dermessence@yahoo.com 2017-03-17
1382 Kyanna 2017-03-17
1384 Jennabel 2017-03-17
1386 Will 2017-03-16
1388 Latoya 2017-03-16
1390 Kailyn 2017-03-16
1392 Medford 2017-03-16
1394 Jaylynn 2017-03-16
1396 Paulina 2017-03-16
1398 Bertha 2017-03-15
1400 Xexilia 2017-03-15
1402 Gloriana 2017-03-14
1404 Honey 2017-03-14
1406 Monkey 2017-03-14
1408 Dragon 2017-03-14
1410 Sandra 2017-03-14
1412 Ellie 2017-03-13
1414 Gerrilyn 2017-03-13
1416 Marylada 2017-03-13
1418 Moon 2017-03-13
1420 Coralee 2017-03-13
1422 Marilu 2017-03-12
1424 Monkey 2017-03-12
1426 Adele 2017-03-12
1428 Boomer 2017-03-12
1430 Margaretta 2017-03-12
1432 Ethica 2017-03-11
1434 Jaylan 2017-03-11
1436 Janet 2017-03-10
1438 Kaylana 2017-03-10
1440 Lexus 2017-03-10
1442 Cornelia 2017-03-10
1444 Joni 2017-03-09
1446 Ving 2017-03-09
1448 Rose 2017-03-09
1450 Nelia 2017-03-08
1452 Cassara 2017-03-08
1454 Malinda 2017-03-08
1456 Servena 2017-03-08
1458 Jailyn 2017-03-07
1460 Laticia 2017-03-07
1462 Lesa 2017-03-07
1464 Mattingly 2017-03-06
1466 Luck 2017-03-06
1468 Jeanne 2017-03-06
1470 Kyanna 2017-03-06
1472 Kaleigh 2017-03-05
1474 Chianna 2017-03-05
1476 Nelle 2017-03-05
1478 Hallie 2017-03-05
1480 Klondike 2017-03-05
1482 Evaline 2017-03-04
1484 Johnette 2017-03-04
1486 Jennylee 2017-03-04
1488 Lina 2017-03-04
1490 Eloise 2017-03-04
1492 Shirl 2017-03-03
1494 Sugar 2017-03-03
1496 Birdie 2017-03-03
1498 Keiffer 2017-03-03
1500 Jeanette 2017-03-02
1502 Torn 2017-03-02
1504 Addy 2017-03-01
1506 Loren 2017-03-01
1508 Kerriann 2017-03-01
1510 Xadrian 2017-03-01
1512 Cassie 2017-03-01
1514 Rosalinda 2017-03-01
1516 Katherine 2017-03-01
1518 Elly 2017-03-01
1520 Cayden 2017-03-01
1522 Susy 2017-03-01
1524 Champ 2017-03-01
1526 Janelle 2017-02-28
1528 Jimmy 2017-02-28
1530 Alexandra 2017-02-28
1532 Lacey 2017-02-28
1534 Jonnie 2017-02-28
1536 Janeece 2017-02-28
1538 Janaya 2017-02-28
1540 Elyza 2017-02-27
1542 Tangie 2017-02-27
1544 Kierra 2017-02-27
1546 Jacie 2017-02-27
1548 Tessa 2017-02-27
1550 Wimpy 2017-02-27
1552 Karcy 2017-02-27
1554 Jodie 2017-02-27
1556 Joyce 2017-02-27
1558 Lurraine 2017-02-27
1560 Early 2017-02-27
1562 Lilian 2017-02-27
1564 Magda 2017-02-27
1566 Kierra 2017-02-27
1568 Earthwind 2017-02-26
1570 Marden 2017-02-26
1572 Jakayla 2017-02-26
1574 Lavon 2017-02-26
1576 Dreama 2017-02-26
1578 Johnetta 2017-02-26
1580 Irish 2017-02-26
1582 Lakesha 2017-02-26
1584 Zaiya 2017-02-25
1586 Gracelynn 2017-02-25
1588 Kelis 2017-02-25
1590 Loran 2017-02-25
1592 Cherilynn 2017-02-25
1594 Ziggy 2017-02-25
1596 Morrie 2017-02-25
1598 Kiona 2017-02-24
1600 Lorene 2017-02-24
1602 Flossy 2017-02-24
1604 Deejay 2017-02-24
1606 Lonitra 2017-02-24
1608 Ducky 2017-02-24
1610 Betsey 2017-02-24
1612 Loryn 2017-02-23
1614 Bobbo 2017-02-23
1616 Jailyn 2017-02-23
1618 Kairi 2017-02-23
1620 Etta 2017-02-23
1622 Stone 2017-02-23
1624 Gracelyn 2017-02-23
1626 Bear 2017-02-23
1628 Moon 2017-02-23
1630 Loryn 2017-02-23
1632 Eddi 2017-02-23
1634 Jaundalynn 2017-02-22
1636 Demarlo 2017-02-22
1638 Mildred 2017-02-22
1640 Denisha 2017-02-22
1642 Heaven 2017-02-19
1644 Caden 2017-02-19
1646 Lynn 2017-02-19
1648 Brandilyn 2017-02-19
1650 Kiona 2017-02-19
1652 Star 2017-02-19
1654 Mateen 2017-02-18
1656 Veruca 2017-02-18
1658 Lizabeth 2017-02-18
1660 Marge 2017-02-18
1662 Tory 2017-02-18
1664 Carli 2017-02-18
1666 Rita 2017-02-18
1668 Jady 2017-02-18
1670 Delia 2017-02-18
1672 Kierra 2017-02-18
1674 Cassandra 2017-02-17
1676 Nash 2017-02-17
1678 Tallin 2017-02-17
1680 Cherlin 2017-02-17
1682 Lizabeth 2017-02-17
1684 Maralynn 2017-02-17
1686 Aneisha 2017-02-17
1688 Jennylee 2017-02-17
1690 Macco 2017-02-17
1692 Dorie 2017-02-17
1694 Tamber 2017-02-16
1696 Kaylea 2017-02-16
1698 Micheal 2017-02-16
1700 Johnetta 2017-02-16
1702 Ireland 2017-02-16
1704 Midge 2017-02-16
1706 Addrienne 2017-02-16
1708 Rochi 2017-02-16
1710 Lucy 2017-02-16
1712 Ebony 2017-02-15
1714 Nodin 2017-02-15
1716 Carrieann 2017-02-15
1718 Hallie 2017-02-15
1720 Alex 2017-02-15
1722 Sailor 2017-02-15
1724 Roxie 2017-02-15
1726 Easter 2017-02-15
1728 Yancy 2017-02-15
1730 Kaley 2017-02-15
1732 Nelly 2017-02-15
1734 Star 2017-02-15
1736 Cannon 2017-02-15
1738 Indy 2017-02-14
1740 January 2017-02-14
1742 Rose 2017-02-14
1744 Laquisha 2017-02-14
1746 Rope 2017-02-14
1748 Eagle 2017-02-14
1750 Cheyenne 2017-02-14
1752 Hollie 2017-02-13
1754 Buck 2017-02-13
1756 Joyelle 2017-02-13
1758 Davian 2017-02-13
1760 Barbi 2017-02-13
1762 Anisha 2017-02-13
1764 Buddy 2017-02-13
1766 Irene 2017-02-13
1768 Betsy 2017-02-13
1770 Cassie 2017-02-13
1772 Torie 2017-02-13
1774 Anjii 2017-02-12
1776 Mattingly 2017-02-12
1778 Lina 2017-02-12
1780 Bettie 2017-02-12
1782 Keydren 2017-02-12
1784 Dasia 2017-02-11
1786 Lenna 2017-02-10
1788 Keyaan 2017-02-10
1790 Pink 2017-02-10
1792 Mahala 2017-02-10
1794 Susannah 2017-02-10
1796 Shirl 2017-02-10
1798 Tallin 2017-02-10
1800 Spike 2017-02-09
1802 Sewana 2017-02-09
1804 Lexus 2017-02-09
1806 Missy 2017-02-09
1808 Tawny 2017-02-09
1810 Nyanna 2017-02-09
1812 Maralynn 2017-02-09
1814 Kalea 2017-02-08
1816 Maggie 2017-02-08
1818 Savion 2017-02-08
1820 Kaylan 2017-02-08
1822 Janai 2017-02-08
1824 Tyya 2017-02-08
1826 Deacon 2017-02-08
1828 Emberlynn 2017-02-08
1830 Ellie 2017-02-08
1832 Terrah 2017-02-08
1834 Henrietta 2017-02-08
1836 Jetsyn 2017-02-07
1838 Kris 2017-02-07
1840 Darold 2017-02-07
1842 Jaylin 2017-02-07
1844 Earthwind 2017-02-07
1846 Lillah 2017-02-07
1848 Melvina 2017-02-07
1850 Vina 2017-02-07
1852 Billybob 2017-02-07
1854 Luckie 2017-02-07
1856 Lorin 2017-02-06
1858 Armena 2017-02-06
1860 Lexus 2017-02-06
1862 Eloise 2017-02-06
1864 Char 2017-02-06
1867 Pait 2017-02-06
1869 Snowy 2017-02-06
1871 Tracen 2017-02-05
1873 Keischa 2017-02-05
1875 Tess 2017-02-05
1877 Peerless 2017-02-05
1879 Caden 2017-02-05
1881 Cammie 2017-02-05
1883 Rangler 2017-02-05
1885 Kaden 2017-02-05
1887 Kerriann 2017-02-05
1889 Anisha 2017-02-05
1891 Joni 2017-02-04
1893 Emma 2017-02-04
1895 Darnesha 2017-02-04
1897 Kaylyn 2017-02-04
1899 Minnie 2017-02-04
1901 Idalia 2017-02-04
1903 Sailor 2017-02-04
1905 Boomer 2017-02-04
1907 Krystal 2017-02-03
1909 Doc 2017-02-03
1911 Gert 2017-02-03
1913 Star 2017-02-03
1915 Constance 2017-02-03
1917 Elouise 2017-02-03
1919 Tess 2017-02-03
1921 Symona 2017-02-03
1923 Lore 2017-02-02
1925 Mildred 2017-02-02
1927 Mateen 2017-02-02
1929 Eternity 2017-02-02
1931 Janess 2017-02-02
1933 Demarlo 2017-02-02
1935 Carlye 2017-02-02
1937 Bubbie 2017-02-02
1939 Macco 2017-02-02
1941 Eliza 2017-02-02
1943 Starly 2017-02-02
1945 Daveigh 2017-02-01
1947 Randi 2017-02-01
1949 Nyanna 2017-02-01
1951 Lacey 2017-02-01
1953 Taimi 2017-02-01
1955 Joyce 2017-02-01
1957 Kelis 2017-01-31
1959 Woods 2017-01-31
1961 Taran 2017-01-31
1963 Kierra 2017-01-31
1965 Kailyn 2017-01-31
1967 Turk 2017-01-30
1969 Kenisha 2017-01-30
1971 Jaylin 2017-01-30
1973 Ethanael 2017-01-30
1975 Addy 2017-01-30
1977 Emeline 2017-01-30
1979 Marden 2017-01-30
1981 Alla 2017-01-30
1983 Reegan 2017-01-30
1985 Loren 2017-01-30
1987 Lacey 2017-01-29
1989 Jennylee 2017-01-29
1991 Kaleigh 2017-01-29
1993 Tailynn 2017-01-29
1995 Mavrick 2017-01-29
1997 Star 2017-01-29
1999 Vinny 2017-01-29
2001 Lavar 2017-01-29
2003 Bonner 2017-01-28
2005 Ally 2017-01-28
2007 Ruvell 2017-01-28
2009 Quiana 2017-01-28
2011 Dell 2017-01-28
2013 Lyndall 2017-01-28
2015 Anitra 2017-01-28
2017 Marnie 2017-01-28
2019 Dilly 2017-01-27
2021 Titia 2017-01-27
2023 Will 2017-01-27
2025 Marni 2017-01-27
2027 Belle 2017-01-27
2029 Susannah 2017-01-26
2031 Lucka 2017-01-26
2033 Betsy 2017-01-26
2035 Fats 2017-01-26
2037 Keyanna 2017-01-26
2039 Kelli 2017-01-26
2041 Summer 2017-01-26
2043 Jalene 2017-01-26
2045 Rosalinda 2017-01-25
2048 Nerice 2017-01-25
2050 Elora 2017-01-25
2052 Ebony 2017-01-25
2054 Benon 2017-01-25
2056 Caelii 2017-01-25
2058 Donte 2017-01-25
2060 Blaze 2017-01-25
2062 Forever 2017-01-25
2064 Jermajesty 2017-01-25
2066 Starr 2017-01-25
2068 Chamomile 2017-01-24
2070 fire accidents Raynes 2017-01-24
2071 valuable investment Earthwind 2017-01-24
2072 fluctuate Roxie 2017-01-24
2074 caution before Indy 2017-01-24
2075 classic Julissa 2017-01-24
2079 covered Kailan 2017-01-24
2081 myself Lorin 2017-01-24
2083 decades Robinson 2017-01-24
2085 bad experience Kairii 2017-01-24
2086 good absolutely Krisalyn 2017-01-24
2087 company Chyna 2017-01-24
2089 pills Magda 2017-01-23
2091 quality made Lorene 2017-01-23
2092 let take Julz 2017-01-23
2094 online Woods 2017-01-23
2096 Makailee 2017-01-23
2100 ordinarily recommen Kathy 2017-01-23
2101 traditional treatme Helene 2017-01-23
2102 enhance Rangler 2017-01-22
2105 Dolley 2017-01-22
2107 Fannie 2017-01-22
2109 Aileen 2017-01-22
2111 Andralyn 2017-01-22
2113 Maisyn 2017-01-22
2115 Rope 2017-01-22
2117 Maryland 2017-01-22
2119 Melissa 2017-01-22
2121 Becky 2017-01-22
2123 Fannie 2017-01-21
2125 Aggy 2017-01-21
2127 Jayde 2017-01-21
2129 Boomer 2017-01-21
2131 Lakiesha 2017-01-21
2133 Cactus 2017-01-21
2135 Burchard 2017-01-21
2137 Woods 2017-01-21
2139 Tassilyn 2017-01-21
2141 Lucy 2017-01-21
2143 Ally 2017-01-21
2145 Jaylon 2017-01-21
2147 Colonel 2017-01-21
2149 Roxy 2017-01-21
2151 Chartric 2017-01-20
2153 Tory 2017-01-20
2155 Aundre 2017-01-20
2157 Etty 2017-01-20
2159 Sharleena 2017-01-20
2161 Bunny 2017-01-20
2163 Storm 2017-01-20
2165 Mira 2017-01-20
2167 Neveah 2017-01-20
2169 Hines 2017-01-20
2171 Jenny 2017-01-20
2173 Rangler 2017-01-19
2175 Kacy 2017-01-19
2177 Raynoch 2017-01-19
2179 Millie 2017-01-19
2181 Jera 2017-01-19
2183 Aira 2017-01-19
2185 Matilda 2017-01-19
2187 Cindy 2017-01-19
2189 Keydren 2017-01-19
2191 Elly 2017-01-19
2193 Shermaine 2017-01-18
2195 Carlye 2017-01-18
2197 Snowy 2017-01-18
2199 Lexus 2017-01-18
2201 Chiana 2017-01-18
2203 Ival 2017-01-18
2205 Jayhawk 2017-01-18
2207 Andie 2017-01-18
2209 Laicee 2017-01-18
2211 Ving 2017-01-18
2213 Nona 2017-01-18
2215 Patsy 2017-01-18
2217 Della 2017-01-18
2219 Sunshine 2017-01-17
2221 Jean 2017-01-17
2223 Nyanna 2017-01-17
2225 Brandilyn 2017-01-17
2227 Christy 2017-01-17
2229 Carlinda 2017-01-17
2231 Chacidy 2017-01-17
2233 Tambrey 2017-01-17
2235 Gerry 2017-01-17
2237 Nephi 2017-01-17
2239 Eddi 2017-01-16
2241 Keyanna 2017-01-16
2243 Maryland 2017-01-16
2245 Vlora 2017-01-16
2247 Latrice 2017-01-16
2249 Caelii 2017-01-16
2251 Kamberley 2017-01-16
2253 Honeysuckle 2017-01-16
2255 Gatsy 2017-01-16
2257 Lucy 2017-01-16
2259 Dollie 2017-01-15
2261 Hawk 2017-01-15
2263 Josie 2017-01-15
2265 Cassie 2017-01-15
2267 Azia 2017-01-15
2269 Henrietta 2017-01-15
2271 Happy 2017-01-15
2273 Mira 2017-01-15
2275 Teyah 2017-01-15
2277 Etta 2017-01-15
2279 Zavrina 2017-01-14
2281 Marylouise 2017-01-14
2283 Brandywine 2017-01-14
2285 Demarlo 2017-01-14
2287 Tasmine 2017-01-14
2289 Bear 2017-01-14
2291 Jodecy 2017-01-14
2293 Andi 2017-01-14
2295 Diandra 2017-01-14
2297 Kaeden 2017-01-14
2299 Zarya 2017-01-14
2301 Patty 2017-01-14
2303 Tessica 2017-01-13
2305 Carlie 2017-01-13
2307 Barbie 2017-01-13
2309 Teige 2017-01-13
2311 Chubby 2017-01-13
2313 Kaden 2017-01-13
2315 Gracelynn 2017-01-13
2317 Essy 2017-01-13
2319 Chyna 2017-01-13
2321 Bonner 2017-01-13
2323 Joyce 2017-01-12
2325 Janese 2017-01-12
2327 Taran 2017-01-12
2329 Patch 2017-01-12
2331 Dany 2017-01-12
2333 Trudy 2017-01-12
2335 Burchard 2017-01-12
2337 Stormy 2017-01-12
2339 Keyaan 2017-01-12
2341 Augustina 2017-01-12
2343 Lexus 2017-01-12
2345 Stew 2017-01-12
2347 Mauve 2017-01-12
2349 Danice 2017-01-12
2351 Caiya 2017-01-12
2353 Peerless 2017-01-11
2355 Randi 2017-01-11
2357 Justis 2017-01-11
2359 Burchard 2017-01-11
2361 Espn 2017-01-11
2363 Bryson 2017-01-11
2365 Charla 2017-01-11
2367 Irish 2017-01-11
2369 Stormy 2017-01-11
2371 Loree 2017-01-10
2373 Darold 2017-01-10
2375 Delores 2017-01-10
2377 Jayne 2017-01-10
2379 Carli 2017-01-10
2381 Wilma 2017-01-10
2383 Jenibelle 2017-01-10
2385 Steffi 2017-01-10
2387 Jady 2017-01-10
2389 Elyza 2017-01-09
2391 Kelli 2017-01-08
2393 Dotty 2017-01-08
2395 Lonitra 2017-01-08
2397 Tailynn 2017-01-08
2399 Kairii 2017-01-08
2401 Jermajesty 2017-01-08
2403 Geralynn 2017-01-08
2405 Brandilyn 2017-01-08
2407 Agatha 2017-01-08
2409 Millicent 2017-01-08
2411 Carley 2017-01-08
2413 Jodi 2017-01-07
2415 Trisha 2017-01-07
2417 Judith 2017-01-07
2419 Keyaan 2017-01-07
2421 Wood 2017-01-07
2423 Ice 2017-01-07
2425 Dell 2017-01-07
2427 Neveah 2017-01-07
2429 Kayo 2017-01-07
2431 Amber 2017-01-05
2433 Quiana 2017-01-04
2435 Cathleen 2017-01-04
2437 Clara 2017-01-04
2439 Darvin 2017-01-04
2441 Lesa 2017-01-04
2443 Blaze 2017-01-04
2445 Isabelle 2017-01-04
2447 Arnie 2017-01-04
2449 Lacey 2017-01-04
2451 Liliam 2017-01-03
2453 Jenaya 2017-01-03
2455 Isabelle 2017-01-03
2457 Blaze 2017-01-03
2459 Pokey 2017-01-03
2461 Candie 2017-01-03
2463 Jody 2017-01-03
2465 Infinity 2017-01-03
2467 Kaylea 2017-01-03
2469 Lola 2017-01-03
2471 Jimmy 2017-01-02
2473 Jakayla 2017-01-02
2475 Bubba 2017-01-02
2477 Mitch 2017-01-02
2479 Kaed 2017-01-02
2481 Kairi 2017-01-02
2483 Kethan 2017-01-02
2485 Jodie 2017-01-02
2487 Pait 2017-01-02
2489 Keydrick 2017-01-01
2491 Leaidan 2017-01-01
2493 Blessing 2017-01-01
2495 Lele 2017-01-01
2497 Tamber 2017-01-01
2499 Hallie 2017-01-01
2501 Keyon 2017-01-01
2503 Xantara 2017-01-01
2505 Puss 2017-01-01
2507 Chuck 2017-01-01
2509 Joyelle 2017-01-01
2511 Sharleena 2017-01-01
2513 Hippie 2017-01-01
2515 Marden 2017-01-01
2517 Charlee 2017-01-01
2519 Verle 2016-12-31
2521 Kassi 2016-12-31
2523 Trisha 2016-12-31
2525 Bubbie 2016-12-31
2527 Shorty 2016-12-31
2529 Storm 2016-12-31
2531 Cheyanna 2016-12-31
2533 Parthena 2016-12-31
2535 Velvet 2016-12-31
2537 Valjean 2016-12-31
2539 Jolyn 2016-12-31
2541 Amber 2016-12-31
2543 Mina 2016-12-31
2545 Jodi 2016-12-31
2547 Vicki 2016-12-31
2549 Lyddy 2016-12-30
2552 Darrance 2016-12-30
2554 Boston 2016-12-30
2556 Char 2016-12-30
2558 Ducky 2016-12-30
2560 Lorraine 2016-12-30
2562 Roxie 2016-12-30
2564 Loradae 2016-12-30
2566 Mateen 2016-12-30
2568 Kayli 2016-12-30
2570 Nibby 2016-12-30
2572 Gabby 2016-12-30
2574 Derex 2016-12-30
2576 Jeannie 2016-12-30
2578 Janai 2016-12-30
2580 Sondi 2016-12-29
2582 Marv 2016-12-29
2584 Helene 2016-12-29
2586 Cordelia 2016-12-29
2588 Lynell 2016-12-29
2590 Miracle 2016-12-29
2592 major treatment Ella 2016-12-29
2593 Karinthia 2016-12-29
2595 Marlee 2016-12-29
2597 Lynda 2016-12-29
2599 rules Gracye 2016-12-29
2601 Celina 2016-12-29
2603 Carlinda 2016-12-29
2605 Gerrilyn 2016-12-29
2607 Johnavon 2016-12-29
2609 than done Blessing 2016-12-28
2611 Latesha 2016-12-28
2613 Lynell 2016-12-28
2615 money just Torn 2016-12-28
2616 Polly 2016-12-28
2618 Emily 2016-12-28
2620 Makailah 2016-12-28
2622 Magdelina 2016-12-28
2624 Cady 2016-12-28
2626 Jodi 2016-12-28
2628 Cannon 2016-12-28
2630 Jimbo 2016-12-28
2632 Jayden 2016-12-28
2634 Ival 2016-12-28
2636 Melloney 2016-12-28
2638 Jimbo 2016-12-27
2640 Lotta 2016-12-27
2642 Idana 2016-12-27
2644 Pokey 2016-12-26
2646 Coltin 2016-12-26
2648 Symona 2016-12-26
2650 Almena 2016-12-26
2652 Julz 2016-12-26
2654 Johnelle 2016-12-26
2656 Jetson 2016-12-26
2658 Della 2016-12-26
2660 Sequoia 2016-12-26
2662 Kaedn 2016-12-25
2664 Fats 2016-12-25
2666 Sagar 2016-12-25
2668 Kevrel 2016-12-25
2670 Jonalyn 2016-12-25
2672 Rosa 2016-12-25
2674 Tayten 2016-12-25
2676 Janine 2016-12-25
2678 Cactus 2016-12-24
2680 debt playing Coralie 2016-12-24
2681 Viney 2016-12-24
2683 Kamren 2016-12-24
2685 Priest 2016-12-24
2687 Welcome 2016-12-24
2689 Henrietta 2016-12-24
2691 Bubi 2016-12-24
2693 Parthena 2016-12-24
2695 Geralynn 2016-12-24
2697 Koyie 2016-12-24
2699 Nelly 2016-12-24
2701 Meadow 2016-12-23
2703 Keiwan 2016-12-23
2705 Butterfly 2016-12-23
2707 each year Marel 2016-12-23
2709 Amory 2016-12-23
2711 Jalene 2016-12-23
2713 Reignbeau 2016-12-23
2715 Belle 2016-12-23
2718 Nash 2016-12-23
2720 Keisha 2016-12-22
2722 Turk 2016-12-22
2724 Satchel 2016-12-22
2726 Gloriane 2016-12-22
2728 Jayden 2016-12-22
2730 company offers Makaela 2016-12-22
2731 Sondi 2016-12-22
2733 Allie 2016-12-22
2735 Veanna 2016-12-21
2737 Cheyanna 2016-12-21
2740 Shirl 2016-12-21
2742 Demelza 2016-12-21
2745 Lefty 2016-12-21
2747 Xexilia 2016-12-20
2749 Mena 2016-12-20
2751 Lalaine 2016-12-20
2753 Ellie 2016-12-20
2755 Geralynn 2016-12-20
2757 Bardo 2016-12-20
2759 Dotty 2016-12-20
2761 Isabelle 2016-12-20
2763 Emma 2016-12-20
2765 Caiden 2016-12-20
2767 Lettice 2016-12-20
2769 Philly 2016-12-19
2771 Nyanna 2016-12-19
2773 Stew 2016-12-19
2775 Jalen 2016-12-19
2777 Klondike 2016-12-19
2779 Connie 2016-12-18
2781 maximum Lonitra 2016-12-18
2783 Jenny 2016-12-18
2785 Sukey 2016-12-18
2787 Lissa 2016-12-18
2789 Tasmine 2016-12-18
2791 Chelsia 2016-12-18
2793 Ricky 2016-12-18
2795 Peggy 2016-12-18
2797 Sunny 2016-12-18
2799 Kenisha 2016-12-18
2801 Reggie 2016-12-16
2803 Fantine 2016-12-16
2805 Chynna 2016-12-16
2807 Bettie 2016-12-16
2809 Magda 2016-12-16
2811 Emily 2016-12-16
2813 cultural Xaria 2016-12-16
2815 Ellie 2016-12-16
2817 Caiya 2016-12-16
2819 Henny 2016-12-16
2821 company Gabby 2016-12-16
2823 Bayle 2016-12-16
2825 Jodi 2016-12-15
2827 Prudy 2016-12-15
2829 Janisa 2016-12-15
2831 Emmy 2016-12-15
2833 Prudy 2016-12-15
2835 Malerie 2016-12-15
2837 Marlee 2016-12-15
2839 Kailey 2016-12-15
2841 Hayle 2016-12-15
2843 Marv 2016-12-15
2845 Sherlyn 2016-12-15
2847 Irene 2016-12-15
2849 Sewana 2016-12-15
2851 Minerva 2016-12-15
2853 Fanny 2016-12-15
2855 Lorene 2016-12-15
2857 Lyza 2016-12-15
2859 Joni 2016-12-14
2861 Lisa 2016-12-14
2863 Zavrina 2016-12-14
2865 Maliyah 2016-12-14
2867 Jaylyn 2016-12-14
2869 Blondy 2016-12-14
2871 Bubbi 2016-12-14
2873 Keyanna 2016-12-14
2875 Rock 2016-12-14
2877 Denver 2016-12-14
2879 Vlora 2016-12-14
2881 Blue 2016-12-14
2883 Ebony 2016-12-14
2885 Elmira 2016-12-14
2887 Jennis 2016-12-14
2889 Bonner 2016-12-14
2891 Chyna 2016-12-14
2893 safety devices Jonni 2016-12-14
2894 Pait 2016-12-14
2896 Victory 2016-12-13
2898 Brenley 2016-12-13
2900 early Milly 2016-12-13
2902 act promptly Chiana 2016-12-13
2903 Sticky 2016-12-13
2905 Melloney 2016-12-13
2907 Hollie 2016-12-13
2909 Channery 2016-12-13
2911 Rose 2016-12-13
2913 Delphia 2016-12-13
2915 Alla 2016-12-13
2917 Kaedn 2016-12-13
2919 Darence 2016-12-13
2922 Xexilia 2016-12-13
2924 Lainey 2016-12-12
2926 Justice 2016-12-12
2928 Johannah 2016-12-12
2930 Nelle 2016-12-12
2932 Kaycie 2016-12-12
2934 Tori 2016-12-12
2936 fair business Janaya 2016-12-12
2937 Ranessa 2016-12-12
2939 Letitia 2016-12-12
2941 insurance companies Mattie 2016-12-12
2942 claims Kalin 2016-12-12
2944 Deejay 2016-12-12
2946 Irais 2016-12-12
2948 Lanette 2016-12-12
2950 Chyna 2016-12-12
2952 Kayleigh 2016-12-12
2954 Blessing 2016-12-11
2956 Karess 2016-12-11
2958 Roxie 2016-12-11
2960 Darvin 2016-12-11
2962 Taran 2016-12-11
2964 Mikel 2016-12-11
2966 Will 2016-12-11
2968 Kaleigh 2016-12-11
2971 Mavrick 2016-12-11
2973 Darold 2016-12-11
2975 Genevieve 2016-12-11
2977 Taimi 2016-12-11
2979 Julz 2016-12-11
2981 Lynda 2016-12-11
2983 Kaylin 2016-12-11
2985 Marge 2016-12-10
2987 Fantine 2016-12-10
2989 Flossy 2016-12-10
2991 Latisha 2016-12-10
2993 Chassidy 2016-12-10
2995 Zavrina 2016-12-10
2997 Della 2016-12-10
2999 Magda 2016-12-10
3001 Lonitra 2016-12-10
3003 Trix 2016-12-10
3005 Kairii 2016-12-10
3007 Hawk 2016-12-10
3009 Bella 2016-12-09
3011 Darvin 2016-12-09
3013 Cyelii 2016-12-09
3015 exposure Nollie 2016-12-09
3017 Mande 2016-12-09
3019 Issy 2016-12-09
3021 Kevlyn 2016-12-09
3023 single Madge 2016-12-09
3025 Lore 2016-12-09
3027 Kathreen 2016-12-09
3029 Sunshine 2016-12-09
3031 Independence 2016-12-08
3034 Rose 2016-12-08
3036 Trixie 2016-12-08
3038 Janay 2016-12-08
3040 Dash 2016-12-08
3042 Welcome 2016-12-08
3044 Kaylee 2016-12-08
3046 Jaylynn 2016-12-08
3048 Kameryn 2016-12-08
3050 Kamberley 2016-12-08
3052 simple layman Danyon 2016-12-08
3053 better Latasha 2016-12-07
3055 Cyelii 2016-12-07
3057 Keyaan 2016-12-07
3059 Namari 2016-12-07
3061 Lefty 2016-12-07
3063 Audel 2016-12-07
3065 Cheyanna 2016-12-07
3068 Blaze 2016-12-07
3070 Deejay 2016-12-07
3072 Torie 2016-12-07
3074 Hank 2016-12-06
3076 Loryn 2016-12-06
3078