โบว์แสดงความอาลัย
 
 
เข้าสู่ระบบ
ผู้ใช้ :
รหัส :
ประเภท:
ลงทะเบียนส่งวารสาร

  วัตถุประสงค์
 1. เพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยทางการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน องค์ความรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ๆ ทางการศึกษา และประเด็นอื่นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ต่อวงการศึกษา
 2. เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ ระหว่างนักวิจัยทางการศึกษา นักวิชาการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการศึกษาได้สร้างผลงานทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
  ขอบเขตของวารสาร

บทความที่ทางวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะพิจารณารับตีพิมพ์ จะต้องเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ สาขาวิชาทางด้านครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  เกณฑ์คุณภาพวารสารครุศาสตร์
 1. กองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมี
  1.1 กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัยจำนวน.7.ท่าน
  1.2 กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย.11.ท่าน
 2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัย รวม 2 ท่าน
 3. กำหนดการจัดทำ ปีละ 2 ฉบับ
  3.1 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน ของทุกปี
  3.2 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม ของทุกปี
  กำหนดแล้วเสร็จในแต่ละฉบับ ภายในเดือน มิถุนายน และธันวาคม ของทุกปี
  ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ระบบวารสารพร้อมใช้งานแล้วครับ 2016-07-09
 
บรรณาธิการวารสาร
ดร.นครชัย ชาญอุไร

  ลิงค์น่าสนใจ
 
  วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
                เลือกวารสารที่ต้องการสืบค้น
 
  เว็บบอร์ด วารสารครุศาสตร์
[ร่วมแสดงความคิดเห็น]
ลำดับหัวข้อเรื่องผู้ส่งวันที่ส่ง
1 Armena 2017-08-03
3 Laticia 2017-08-03
5 Stitches 2017-08-03
7 Espn 2017-08-02
9 Rain 2017-08-02
11 Idalia 2017-08-02
13 Kevlyn 2017-08-02
15 Kassi 2017-08-01
17 Kacy 2017-08-01
19 Trish 2017-08-01
21 Vianca 2017-08-01
23 Zeal 2017-08-01
25 Norm 2017-07-31
27 Sundance 2017-07-31
29 Boog 2017-07-30
31 Maisyn 2017-07-30
33 Dolly 2017-07-30
35 Kaylyn 2017-07-30
37 Prue 2017-07-29
39 Maisyn 2017-07-29
41 Sunshine 2017-07-29
43 Avari 2017-07-28
45 Kerryn 2017-07-28
47 Dayanara 2017-07-28
49 Ziarre 2017-07-28
51 Jeslyn 2017-07-28
53 Ellen 2017-07-27
55 Loren 2017-07-27
57 Tassilyn 2017-07-27
59 Almena 2017-07-26
61 Datherine 2017-07-26
63 Isabella 2017-07-26
65 Caelyn 2017-07-26
67 Lettie 2017-07-26
69 Latesha 2017-07-26
71 Jeanne 2017-07-25
73 Tessa 2017-07-25
75 Taran 2017-07-25
77 Buffee 2017-07-24
79 Terry 2017-07-24
81 Jaydee 2017-07-24
83 Cathy 2017-07-24
85 Destrie 2017-07-24
87 Jonalyn 2017-07-23
89 Margaretta 2017-07-23
91 Storm 2017-07-23
93 Koyie 2017-07-23
95 Maliyah 2017-07-22
97 Sanne 2017-07-22
99 Gytha 2017-07-22
101 Minerva 2017-07-22
103 Jorja 2017-07-22
105 Cheyanne 2017-07-22
107 Maverick 2017-07-22
109 Jacoby 2017-07-21
111 Tory 2017-07-21
113 Molly 2017-07-21
115 Elmira 2017-07-21
117 Dalton 2017-07-21
119 Stew 2017-07-15
121 Rumor 2017-07-15
123 Caiya 2017-07-15
125 Deacon 2017-07-15
127 Marlien 2017-07-15
129 Patch 2017-07-15
131 Dontarrious 2017-07-15
133 Bono 2017-07-15
135 Rayann 2017-07-15
137 Jaycee 2017-07-14
139 Gertie 2017-07-14
141 Cathleen 2017-07-14
143 Crissy 2017-07-14
145 Honney 2017-07-14
147 Morrie 2017-07-14
149 Terrah 2017-07-14
151 Rumor 2017-07-14
153 Deena 2017-07-14
155 Pait 2017-07-14
157 Keylon 2017-07-14
159 River 2017-07-13
161 Cady 2017-07-13
163 Jeanette 2017-07-13
165 Nevea 2017-07-13
167 Vina 2017-07-13
169 Mattingly 2017-07-13
171 Ronalee 2017-07-13
173 Matei 2017-07-12
175 Kory 2017-07-12
177 Letitia 2017-07-12
179 Parthena 2017-07-12
181 Gump 2017-07-12
183 Dragon 2017-07-12
185 Laticia 2017-07-12
187 Jaclyn 2017-07-11
189 Rocky 2017-07-11
191 Lexus 2017-07-11
193 Micheal 2017-07-11
195 Tambrey 2017-07-11
197 Malinda 2017-07-11
199 Ryne 2017-07-11
201 Lisa 2017-07-10
203 Servena 2017-07-10
205 Kristy 2017-07-09
207 Kaydi 2017-07-08
209 Robbie 2017-07-08
211 Lacey 2017-07-08
213 Tallin 2017-07-07
215 Karcy 2017-07-07
217 Dora 2017-07-07
219 Ruvell 2017-07-07
221 Lore 2017-07-06
223 Janess 2017-07-06
225 Nodin 2017-07-06
227 Romby 2017-07-06
229 Buddy 2017-07-06
231 Kaylee 2017-07-06
233 Suzy 2017-07-06
235 Nevea 2017-07-05
237 Dollie 2017-06-30
239 Tangela 2017-06-29
241 Alexavia 2017-06-29
243 Sukey 2017-06-29
245 Jailyn 2017-06-29
247 Deacon 2017-06-29
249 Hallie 2017-06-29
251 Sunshine 2017-06-29
253 Lore 2017-06-29
255 Ella 2017-06-29
257 Helene 2017-06-29
259 Chelsia 2017-06-28
261 Lynda 2017-06-28
263 Karson 2017-06-28
265 Kaylyn 2017-06-28
267 Carlee 2017-06-28
269 Roberta 2017-06-28
271 Kassie 2017-06-28
273 Jayce 2017-06-28
275 Keys 2017-06-28
277 Matei 2017-06-28
279 Denver 2017-06-28
281 Coralyn 2017-06-28
283 Shorty 2017-06-27
285 Melly 2017-06-27
287 Flora 2017-06-27
289 Bobcat 2017-06-27
291 Sable 2017-06-26
293 Bella 2017-06-26
295 Candy 2017-06-24
297 Tayten 2017-06-21
299 Githa 2017-06-20
301 Arnie 2017-06-20
303 Alla 2017-06-20
305 Eddi 2017-06-20
307 Mildred 2017-06-20
309 Marilee 2017-06-20
311 Chartric 2017-06-20
313 Ziggy 2017-06-19
315 Yelhsa 2017-06-19
317 Unity 2017-06-18
319 Alexavier 2017-06-18
321 Moon 2017-06-18
323 Dash 2017-06-18
325 Carley 2017-06-18
327 Solyn 2017-06-18
329 Taron 2017-06-17
331 Jonay 2017-06-17
333 Jacki 2017-06-17
335 Jaylan 2017-06-17
337 Matilda 2017-06-17
339 Emeline 2017-06-16
341 Jasemin 2017-06-16
343 Jacoby 2017-06-16
345 Deandre 2017-06-16
347 Aggy 2017-06-16
349 Zaiyah 2017-06-16
351 Augustina 2017-06-15
353 Carrie 2017-06-15
355 Bucky 2017-06-15
357 Keiffer 2017-06-15
359 Trevon 2017-06-15
361 Brandilyn 2017-06-14
363 China 2017-06-14
365 Dell 2017-06-14
367 Cordy 2017-06-14
369 Peggy 2017-06-13
371 Sandy 2017-06-13
373 Kapri 2017-06-08
375 Infinity 2017-06-08
377 Jesslyn 2017-06-07
379 Destry 2017-06-06
381 Beyonce 2017-06-06
383 Katty 2017-06-05
385 Trevon 2017-06-03
387 Charlotte 2017-06-03
389 Mellie 2017-06-03
391 Letitia 2017-06-03
393 Zyah 2017-06-03
395 Adelie 2017-06-02
397 Frankie 2017-06-02
399 Kelis 2017-06-01
401 Chuckles 2017-06-01
403 Bear 2017-06-01
405 Doll 2017-06-01
407 Quiana 2017-05-31
409 Stew 2017-05-30
411 Jaxon 2017-05-30
413 Makendra 2017-05-30
415 Azia 2017-05-30
417 Addrienne 2017-05-29
419 Lettice 2017-05-29
421 Blondy 2017-05-29
423 Leatrice 2017-05-29
425 Stella 2017-05-28
427 Greta 2017-05-28
429 Janess 2017-05-28
431 Ethanael 2017-05-28
433 Jeneva 2017-05-27
435 Jaylynn 2017-05-27
437 Dolly 2017-05-27
439 Sherlyn 2017-05-27
441 Graceland 2017-05-27
443 Avari 2017-05-26
445 Kaylee 2017-05-26
447 Tina 2017-05-26
449 Queenie 2017-05-25
451 Digger 2017-05-25
453 Demelza 2017-05-25
455 Minerva 2017-05-25
457 Jaylen 2017-05-24
459 Lakesha 2017-05-22
461 Sherlyn 2017-05-22
463 Carrieann 2017-05-22
465 Adonica 2017-05-22
467 Nephi 2017-05-22
469 Teyah 2017-05-22
471 Vyolet 2017-05-21
473 Kayden 2017-05-21
475 Krystallynn 2017-05-21
477 Loryn 2017-05-21
479 Barbi 2017-05-21
481 Mande 2017-05-19
483 Caelii 2017-05-19
485 Marlee 2017-05-19
487 Chamomile 2017-05-19
489 Nonie 2017-05-19
491 Kaden 2017-05-18
493 Idana 2017-05-18
495 Trevon 2017-05-18
497 Veanna 2017-05-18
499 Kellsie 2017-05-18
501 Margie 2017-05-18
503 Tommy 2017-05-18
505 Pepper 2017-05-18
507 Deon 2017-05-18
509 Kerryn 2017-05-18
511 Disney 2017-05-17
513 Demelza 2017-05-17
515 Krystal 2017-05-17
517 Johnette 2017-05-16
519 Micheal 2017-05-16
521 Andralyn 2017-05-16
523 Lotta 2017-05-16
525 Cathleen 2017-05-16
527 Connie 2017-05-16
529 Nelda 2017-05-16
531 Crissy 2017-05-15
533 Jenita 2017-05-15
535 Jalia 2017-05-15
537 Tori 2017-05-15
539 Trevion 2017-05-13
541 Carli 2017-05-13
543 Kaylie 2017-05-13
545 Jeana 2017-05-13
547 Marv 2017-05-12
549 Jasemin 2017-05-12
551 Lois 2017-05-11
553 Isabella 2017-05-11
555 Kaycie 2017-05-11
557 Rangle 2017-05-11
559 Ducky 2017-05-11
561 Matilda 2017-05-11
563 Capatin 2017-05-11
565 Tracy 2017-05-10
567 Forever 2017-05-10
569 Gertie 2017-05-10
571 Bayle 2017-05-10
573 Jimbo 2017-05-10
575 Ollie 2017-05-10
577 Kaycee 2017-05-09
579 Tracen 2017-05-09
581 Matee 2017-05-09
583 Kiona 2017-05-09
585 Raynes 2017-05-09
587 Tracy 2017-05-09
589 Prudence 2017-05-09
591 Jaylyn 2017-05-09
593 Chiana 2017-05-09
595 Kethan 2017-05-08
597 Adelaide 2017-05-08
599 Bear 2017-05-08
601 Lateisha 2017-05-08
603 Cash 2017-05-08
605 Artie 2017-05-08
607 Karson 2017-05-08
609 River 2017-05-08
611 Keisha 2017-05-08
613 Berlynn 2017-05-08
615 Kassie 2017-05-07
617 Keiffer 2017-05-07
619 Bobbe 2017-05-07
621 Benon 2017-05-07
623 Lilly 2017-05-07
625 Brandie 2017-05-07
627 Nyanna 2017-05-07
629 Torie 2017-05-07
631 Viki 2017-05-06
633 Andralyn 2017-05-06
635 Kierra 2017-05-06
637 Debra 2017-05-06
639 Dina 2017-05-06
641 Kerryn 2017-05-06
643 Janine 2017-05-06
645 Irais 2017-05-06
647 Dany 2017-05-05
649 Kaydence 2017-05-05
651 Joyelle 2017-05-05
653 Jalia 2017-05-05
655 Alexavier 2017-05-05
657 Lorraine 2017-05-04
659 Champ 2017-05-04
661 Jayhawk 2017-05-04
663 Debra 2017-05-04
665 Keys 2017-05-04
667 Chianna 2017-05-04
669 Jeanne 2017-05-03
671 Fanni 2017-05-03
673 Lettie 2017-05-03
675 China 2017-05-03
677 Tassilyn 2017-05-03
679 Dany 2017-05-02
681 Jolyn 2017-05-02
683 Medford 2017-05-02
685 Anisha 2017-05-02
687 Janaya 2017-05-02
689 Kelli 2017-05-01
691 Lavigne 2017-05-01
693 Raynoch 2017-05-01
695 Ireland 2017-05-01
697 Deandra 2017-05-01
699 Rayshelon 2017-04-30
701 Champ 2017-04-30
703 Lyndall 2017-04-30
705 Grizzly 2017-04-30
707 Trinity 2017-04-30
709 Kailyn 2017-04-29
711 Geralyn 2017-04-29
713 Daysia 2017-04-29
715 Kevrell 2017-04-29
717 Bryson 2017-04-29
719 Teyah 2017-04-28
721 Charlee 2017-04-28
723 Idalee 2017-04-28
725 Jazlyn 2017-04-27
727 Digger 2017-04-27
729 Marden 2017-04-27
731 Chelsi 2017-04-27
733 Aspen 2017-04-26
735 Fantine 2017-04-26
737 Diandra 2017-04-26
739 Audel 2017-04-26
741 Regina 2017-04-26
743 Coralee 2017-04-26
745 Leatrice 2017-04-25
747 Aslan 2017-04-25
749 Lesa 2017-04-25
751 Roberta 2017-04-25
753 Gildas 2017-04-25
755 Romby 2017-04-25
757 Irais 2017-04-25
759 Cammie 2017-04-25
761 Buffy 2017-04-24
763 Joyce 2017-04-24
765 Gracye 2017-04-24
767 Johannah 2017-04-24
769 Jenaya 2017-04-24
771 Janesa 2017-04-24
773 Jessie 2017-04-23
775 Janaya 2017-04-23
777 Elida 2017-04-23
779 Pokey 2017-04-23
781 Mande 2017-04-23
783 Avari 2017-04-23
785 Monkey 2017-04-23
787 Cordelia 2017-04-23
789 Krystal 2017-04-22
791 Carlinda 2017-04-22
793 Chuck 2017-04-22
795 Lavigne 2017-04-22
797 Nerice 2017-04-22
799 Irais 2017-04-21
801 Missi 2017-04-21
803 Neveah 2017-04-21
805 Marilee 2017-04-21
807 Wilma 2017-04-21
809 Malinda 2017-04-21
811 Derex 2017-04-21
813 Stella 2017-04-19
815 Nook 2017-04-19
817 Joyce 2017-04-19
819 Ice 2017-04-19
821 Jayvee 2017-04-19
823 Kaylee 2017-04-19
825 Deena 2017-04-19
827 Buffee 2017-04-18
829 Deandra 2017-04-18
831 Dany 2017-04-18
833 Addrienne 2017-04-18
835 Candy 2017-04-18
837 Allayna 2017-04-18
839 Gerri 2017-04-17
841 Kamberley 2017-04-17
843 Arry 2017-04-17
845 Jennis 2017-04-17
847 Early 2017-04-17
849 Cindy 2017-04-17
851 Rocky 2017-04-16
853 Jesslyn 2017-04-16
855 Arjay 2017-04-16
857 Derex 2017-04-16
859 Danice 2017-04-16
861 Bucky 2017-04-16
863 Issy 2017-04-15
865 Macco 2017-04-15
867 Lacey 2017-04-15
869 Makaila 2017-04-15
871 Kourtney 2017-04-15
873 Rita 2017-04-15
875 Dany 2017-04-14
877 Lakeisha 2017-04-14
879 Elly 2017-04-14
881 Sagar 2017-04-14
883 Tessie 2017-04-14
885 Cassara 2017-04-14
887 Sharleena 2017-04-14
889 Banjo 2017-04-13
891 Ziggy 2017-04-13
893 Rumor 2017-04-13
895 Jady 2017-04-13
897 Janessa 2017-04-13
899 Melia 2017-04-13
901 Jermajesty 2017-04-13
903 Beatrice 2017-04-13
905 Grizzly 2017-04-13
907 Laneta 2017-04-13
909 Lois 2017-04-13
911 Mira 2017-04-12
913 Kayleen 2017-04-12
915 Lakiesha 2017-04-12
917 Jodecy 2017-04-12
919 Koyie 2017-04-12
921 Jennabel 2017-04-12
923 Jaelyn 2017-04-12
925 Coltin 2017-04-12
927 Charl 2017-04-12
929 Kaycee 2017-04-12
931 Kellsie 2017-04-11
933 Voncile 2017-04-11
935 Jalen 2017-04-11
937 Kyanna 2017-04-11
939 Thena 2017-04-11
941 Amelia 2017-04-11
943 Karsen 2017-04-11
945 Steffie 2017-04-10
947 Maggie 2017-04-10
949 Ireland 2017-04-10
951 Kacy 2017-04-09
953 Stew 2017-04-09
955 Kellsie 2017-04-09
957 Mena 2017-04-09
959 Jaylyn 2017-04-09
961 Janess 2017-04-09
963 Cheyanne 2017-04-08
965 Turk 2017-04-08
967 Brandi 2017-04-08
969 Tibbie 2017-04-08
971 Lavonn 2017-04-07
973 Puss 2017-04-07
975 Betti 2017-04-07
977 Lucinda 2017-04-07
979 Stitches 2017-04-07
981 Woods 2017-04-07
983 Tangie 2017-04-07
985 Torn 2017-04-07
987 Tayten 2017-04-07
989 Jacki 2017-04-06
991 Missi 2017-04-06
993 Roxy 2017-04-06
995 Delores 2017-04-06
997 Jaclyn 2017-04-06
999 Keiffer 2017-04-06
1001 Maud 2017-04-06
1003 Lorraine 2017-04-05
1005 Sharky 2017-04-05
1007 Valjean 2017-04-05
1009 Hines 2017-04-05
1011 Micheal 2017-04-05
1013 Karcy 2017-04-04
1015 Rileigh 2017-04-04
1017 Bobby 2017-04-04
1019 Davian 2017-04-04
1021 Satchell 2017-04-04
1023 Susie 2017-04-03
1025 Liza 2017-04-03
1027 Millie 2017-04-02
1029 Mira 2017-04-02
1031 Gracelyn 2017-04-02
1033 Vyolet 2017-04-02
1035 Cheyanne 2017-04-01
1037 Kiona 2017-04-01
1039 Bobs 2017-04-01
1041 Karsen 2017-04-01
1043 Caro 2017-04-01
1045 Debrah 2017-03-31
1047 Kailyn 2017-03-31
1049 Jahlin 2017-03-31
1051 Snowy 2017-03-31
1053 Cactus 2017-03-31
1055 Boss 2017-03-31
1057 Jennah 2017-03-29
1059 Chianna 2017-03-29
1061 Carajean 2017-03-29
1063 Denver 2017-03-29
1065 Sequoia 2017-03-29
1067 Tommy 2017-03-28
1069 Jolyn 2017-03-28
1071 Tasmine 2017-03-28
1073 Matty 2017-03-28
1075 Marylada 2017-03-28
1077 Sugar 2017-03-28
1079 Micheal 2017-03-28
1081 Dalton 2017-03-28
1083 Andralyn 2017-03-27
1085 Cordy 2017-03-27
1087 Destry 2017-03-27
1089 Jorja 2017-03-27
1091 Yamary 2017-03-27
1093 Estella 2017-03-27
1095 Teyah 2017-03-27
1097 Lily 2017-03-26
1099 Sandy 2017-03-26
1101 Tuesday 2017-03-26
1103 Nevaeh 2017-03-26
1105 Yamary 2017-03-26
1107 Storm 2017-03-26
1109 Liberty 2017-03-25
1111 Caroline 2017-03-25
1113 Jenny 2017-03-25
1115 Stevie 2017-03-25
1117 Kathreen 2017-03-25
1119 Chianna 2017-03-25
1121 Blondy 2017-03-25
1123 Makaila 2017-03-25
1125 Destiny 2017-03-24
1127 Emily 2017-03-24
1129 Jeanette 2017-03-24
1131 Tish 2017-03-24
1133 Melissa 2017-03-24
1135 Chartric 2017-03-24
1137 Christy 2017-03-24
1139 Kaleigh 2017-03-23
1141 Egypt 2017-03-23
1143 Derex 2017-03-23
1145 Marlien 2017-03-23
1147 Tibbie 2017-03-22
1149 Morey 2017-03-22
1151 Charleigh 2017-03-22
1153 Kapri 2017-03-22
1155 Lexine 2017-03-21
1157 Ellie 2017-03-21
1159 Monkey 2017-03-21
1161 Nelia 2017-03-21
1163 Darvin 2017-03-21
1165 Mauve 2017-03-20
1167 Ellyanna 2017-03-20
1169 Rock 2017-03-20
1171 Artrell 2017-03-19
1173 Wiseman 2017-03-19
1175 Mccayde 2017-03-19
1177 Vlora 2017-03-19
1179 Janine 2017-03-19
1181 Gracelin 2017-03-18
1183 Lina 2017-03-18
1185 Melloney 2017-03-18
1187 Isabelle 2017-03-18
1189 Tasmine 2017-03-17
1191 King 2017-03-17
1193 Keshawn 2017-03-17
1195 Kindsey 2017-03-17
1197 Gracelyn 2017-03-17
1199 Holland 2017-03-17
1202 Staysha 2017-03-17
1204 Adonica 2017-03-16
1206 Eddie 2017-03-16
1208 Minnie 2017-03-16
1210 Channery 2017-03-16
1212 Tawny 2017-03-16
1214 Bayle 2017-03-16
1216 Emma 2017-03-16
1218 Lucky 2017-03-15
1220 Lavigne 2017-03-15
1222 Bison 2017-03-14
1224 River 2017-03-14
1226 Chamomile 2017-03-14
1228 Hallie 2017-03-14
1230 Independence 2017-03-13
1232 Mahala 2017-03-13
1234 Louisa 2017-03-13
1236 Gracelyn 2017-03-13
1238 Shermaine 2017-03-13
1240 Marel 2017-03-13
1242 Hank 2017-03-12
1244 Thena 2017-03-12
1246 Deon 2017-03-12
1248 Lynell 2017-03-12
1250 Xandy 2017-03-11
1252 Vianca 2017-03-11
1254 Doll 2017-03-11
1256 Aileen 2017-03-10
1258 Dollie 2017-03-10
1260 Nerice 2017-03-10
1262 Jayne 2017-03-10
1264 Darold 2017-03-09
1266 Ving 2017-03-09
1268 Maribeth 2017-03-08
1270 Tracy 2017-03-08
1272 Tailynn 2017-03-08
1274 Lyzbeth 2017-03-08
1276 Bonner 2017-03-07
1278 Patience 2017-03-07
1280 Storm 2017-03-07
1282 Rosie 2017-03-06
1284 Dragon 2017-03-06
1286 Midge 2017-03-06
1288 Jimbo 2017-03-06
1290 Amory 2017-03-06
1292 Rusty 2017-03-05
1294 Gump 2017-03-05
1296 Ronalee 2017-03-05
1298 Joyelle 2017-03-05
1300 Hester 2017-03-05
1302 Laneta 2017-03-04
1304 Wanita 2017-03-04
1306 Mande 2017-03-04
1308 Jenn 2017-03-04
1310 Reegan 2017-03-04
1312 Brandice 2017-03-03
1314 Lynsey 2017-03-03
1316 Kailin 2017-03-03
1318 Liza 2017-03-02
1320 Jasemin 2017-03-02
1322 Debra 2017-03-02
1324 Trisha 2017-03-01
1326 Shanna 2017-03-01
1328 Carlye 2017-03-01
1330 Teyah 2017-03-01
1332 Karinthia 2017-03-01
1334 Jace 2017-03-01
1336 Pink 2017-03-01
1338 Tessa 2017-03-01
1340 Leaidan 2017-03-01
1342 Kaylea 2017-03-01
1344 Caiden 2017-02-28
1346 Ice 2017-02-28
1348 Kameryn 2017-02-28
1350 Affinity 2017-02-28
1352 Robinson 2017-02-28
1354 Kethan 2017-02-28
1356 Chaas 2017-02-28
1358 Patty 2017-02-27
1360 Livia 2017-02-27
1362 Janeece 2017-02-27
1364 Laneta 2017-02-27
1366 Jodecy 2017-02-27
1368 Daisy 2017-02-27
1370 Buckie 2017-02-27
1372 Kaycie 2017-02-27
1374 Ziggy 2017-02-27
1376 Taron 2017-02-27
1378 Bobcat 2017-02-27
1380 Amberly 2017-02-27
1382 Darold 2017-02-27
1384 Snow 2017-02-27
1386 Cannon 2017-02-26
1388 Diandra 2017-02-26
1390 Raynes 2017-02-26
1392 Jenelle 2017-02-26
1394 Kevlyn 2017-02-26
1396 Chamomile 2017-02-26
1398 Maliyah 2017-02-26
1400 Lakeisha 2017-02-26
1402 Denver 2017-02-25
1404 Trinity 2017-02-25
1406 Janaya 2017-02-25
1408 Lonitra 2017-02-25
1410 Tiger 2017-02-25
1412 Tisha 2017-02-25
1414 Candie 2017-02-25
1416 Gertrude 2017-02-24
1418 River 2017-02-24
1420 Irene 2017-02-24
1422 Lettie 2017-02-24
1424 Armena 2017-02-24
1426 Lissa 2017-02-24
1428 Seston 2017-02-24
1430 Kelis 2017-02-24
1432 Janess 2017-02-23
1434 Wood 2017-02-23
1436 Krisalyn 2017-02-23
1438 Laicee 2017-02-23
1440 Charlotte 2017-02-23
1442 Lorena 2017-02-23
1444 Macco 2017-02-23
1446 Dontarrious 2017-02-23
1448 Jeneva 2017-02-23
1450 Neveah 2017-02-23
1452 Tessica 2017-02-22
1454 Nyanna 2017-02-22
1456 Twiggy 2017-02-22
1458 Agatha 2017-02-22
1460 Geraldine 2017-02-22
1462 Xantara 2017-02-19
1464 Kert 2017-02-19
1466 Trish 2017-02-19
1468 Buff 2017-02-19
1470 Carly 2017-02-19
1472 Espn 2017-02-18
1474 Lettice 2017-02-18
1476 Sandy 2017-02-18
1478 Jenelle 2017-02-18
1480 Davion 2017-02-18
1482 Zaiyah 2017-02-18
1484 Lavar 2017-02-18
1486 Minnie 2017-02-18
1488 Heidi 2017-02-18
1490 Will 2017-02-18
1492 Nonie 2017-02-18
1494 Nelle 2017-02-17
1496 Ruvell 2017-02-17
1498 Bonner 2017-02-17
1500 Lavigne 2017-02-17
1502 Geralynn 2017-02-17
1504 Nyvaeh 2017-02-17
1506 Tailynn 2017-02-17
1508 Viki 2017-02-17
1510 Carly 2017-02-17
1512 Brandywine 2017-02-17
1514 Luckie 2017-02-16
1516 Jeana 2017-02-16
1518 Buddy 2017-02-16
1520 Kerriann 2017-02-16
1522 Vicki 2017-02-16
1524 Teiya 2017-02-16
1526 Tommy 2017-02-16
1528 Rayann 2017-02-16
1530 Vicki 2017-02-16
1532 Della 2017-02-15
1534 Eldora 2017-02-15
1536 Debrah 2017-02-15
1538 Nerice 2017-02-15
1540 Estella 2017-02-15
1542 Wood 2017-02-15
1544 Coltin 2017-02-15
1546 Alyn 2017-02-15
1548 Vlora 2017-02-15
1550 Jonalyn 2017-02-15
1552 Johnetta 2017-02-15
1554 Marylouise 2017-02-15
1556 Jaylin 2017-02-14
1558 River 2017-02-14
1560 Ollie 2017-02-14
1562 Jody 2017-02-14
1564 Celina 2017-02-14
1566 Cinderella 2017-02-14
1568 Caroline 2017-02-14
1570 Raynes 2017-02-14
1572 Bobbie 2017-02-13
1574 Mateen 2017-02-13
1576 Earthwind 2017-02-13
1578 Trevion 2017-02-13
1580 Marge 2017-02-13
1582 Ellyanna 2017-02-13
1584 Kailey 2017-02-13
1586 Sugar 2017-02-13
1588 Mahala 2017-02-13
1590 Chaas 2017-02-13
1592 Victory 2017-02-12
1594 Mattie 2017-02-12
1596 Tibbie 2017-02-12
1598 Jeneva 2017-02-12
1600 Rain 2017-02-12
1602 Frankie 2017-02-12
1604 Veruca 2017-02-10
1606 Cherry 2017-02-10
1608 Kamron 2017-02-10
1610 Alexavier 2017-02-10
1612 Shirley 2017-02-10
1614 Jean 2017-02-10
1616 Chelsia 2017-02-10
1618 Shanna 2017-02-10
1620 Maryland 2017-02-09
1622 Caro 2017-02-09
1624 Wednesday 2017-02-09
1626 Jenay 2017-02-09
1628 Jase 2017-02-09
1630 Daisy 2017-02-09
1632 Gump 2017-02-09
1634 Lavar 2017-02-08
1636 Kamberley 2017-02-08
1638 Janisa 2017-02-08
1640 Elyza 2017-02-08
1642 Taimi 2017-02-08
1644 Jase 2017-02-08
1646 Parmelia 2017-02-08
1648 Cannon 2017-02-08
1650 Chartric 2017-02-08
1652 Marylouise 2017-02-08
1654 Sagi 2017-02-07
1656 Melvina 2017-02-07
1658 Bardo 2017-02-07
1660 Delia 2017-02-07
1662 Romby 2017-02-07
1664 Meadow 2017-02-07
1666 Gerry 2017-02-07
1668 Dernell 2017-02-07
1670 Kaylynn 2017-02-07
1672 Xadrian 2017-02-07
1674 Mattie 2017-02-06
1676 Genevieve 2017-02-06
1678 Dernell 2017-02-06
1680 Jennabel 2017-02-06
1682 Destrie 2017-02-06
1684 before making Essy 2017-02-06
1685 Viney 2017-02-06
1687 Earthwind 2017-02-06
1689 Marden 2017-02-06
1691 Deacon 2017-02-05
1693 Jakayla 2017-02-05
1695 Hippie 2017-02-05
1697 Giggles 2017-02-05
1699 Chelsia 2017-02-05
1701 Hayle 2017-02-05
1703 Janaye 2017-02-05
1705 Deandra 2017-02-05
1707 Buff 2017-02-05
1709 Titia 2017-02-05
1711 Chamomile 2017-02-04
1713 Satch 2017-02-04
1715 Raynes 2017-02-04
1717 Kamren 2017-02-04
1719 Dortha 2017-02-04
1721 Fannie 2017-02-04
1723 Marlien 2017-02-04
1725 Aundre 2017-02-03
1727 Kethan 2017-02-03
1729 Roxy 2017-02-03
1731 Genevieve 2017-02-03
1733 Bettie 2017-02-03
1735 Pokey 2017-02-03
1737 Debra 2017-02-03
1739 Viney 2017-02-03
1741 Keiffer 2017-02-02
1743 Lakeisha 2017-02-02
1745 Stella 2017-02-02
1747 Sable 2017-02-02
1749 Nelda 2017-02-02
1751 Zaiyah 2017-02-02
1753 Miracle 2017-02-02
1755 Jasemin 2017-02-02
1757 Zeal 2017-02-02
1759 Tori 2017-02-02
1761 Kaedn 2017-02-02
1763 Clarinda 2017-02-01
1765 Kaycie 2017-02-01
1767 Conyers 2017-02-01
1769 Wilma 2017-02-01
1771 Tess 2017-02-01
1773 Alexavia 2017-02-01
1775 Mattie 2017-02-01
1777 Norm 2017-01-31
1779 Roby 2017-01-31
1781 Chacidy 2017-01-31
1783 Rocky 2017-01-31
1785 Starly 2017-01-30
1787 Janelle 2017-01-30
1789 Janine 2017-01-30
1791 Lettice 2017-01-30
1793 Kory 2017-01-30
1795 Bubi 2017-01-30
1797 Marlee 2017-01-30
1799 Dany 2017-01-30
1801 Teiya 2017-01-30
1803 Anitra 2017-01-30
1805 Terry 2017-01-30
1807 Keiwan 2017-01-29
1809 Malerie 2017-01-29
1811 Zaiyah 2017-01-29
1813 Keiffer 2017-01-29
1815 Wednesday 2017-01-29
1817 Missy 2017-01-29
1819 Kailey 2017-01-29
1821 Tessie 2017-01-29
1823 Cheyanna 2017-01-28
1825 Lidia 2017-01-28
1827 Nona 2017-01-28
1829 Tyanne 2017-01-28
1831 Storm 2017-01-28
1833 Hetty 2017-01-28
1835 Josie 2017-01-28
1837 Charleigh 2017-01-27
1839 Stitches 2017-01-27
1841 Charleigh 2017-01-27
1843 Zarya 2017-01-27
1845 Kiana 2017-01-27
1847 Bobs 2017-01-27
1849 Deandre 2017-01-26
1851 Honeysuckle 2017-01-26
1853 Twiggy 2017-01-26
1855 Rocky 2017-01-26
1857 Demelza 2017-01-26
1859 Adelaide 2017-01-26
1861 Bear 2017-01-26
1863 Teiya 2017-01-26
1865 layman language Keyanna 2017-01-25
1866 sure Nephi 2017-01-25
1868 Tallin 2017-01-25
1870 Dayana 2017-01-25
1872 Mitch 2017-01-25
1874 Elyza 2017-01-25
1876 Chelsi 2017-01-25
1878 Darence 2017-01-25
1880 Letitia 2017-01-25
1882 Roby 2017-01-25
1884 Marilu 2017-01-25
1886 Adiana 2017-01-25
1888 mileage Stitches 2017-01-24
1892 insurance Jonalyn 2017-01-24
1895 other expenses Dollie 2017-01-24
1896 say employers Bucky 2017-01-24
1897 number Precious 2017-01-24
1899 go Jaylon 2017-01-24
1901 driving Jimbo 2017-01-24
1903 cheaper Kylia 2017-01-24
1907 agent Liliam 2017-01-23
1909 increase Kassi 2017-01-23
1912 directly Hayle 2017-01-23
1914 Blondie 2017-01-23
1916 sometimes physician Teyah 2017-01-23
1917 flirty existence Brenley 2017-01-23
1918 claim Lefty 2017-01-23
1922 impotence drugs Coralie 2017-01-23
1923 Lissa 2017-01-22
1925 Dolley 2017-01-22
1927 Dasia 2017-01-22
1929 Kristy 2017-01-22
1931 Maribeth 2017-01-22
1933 Charl 2017-01-22
1935 Janais 2017-01-22
1937 Joan 2017-01-22
1939 Bones 2017-01-22
1941 Cheyenne 2017-01-22
1943 Jayce 2017-01-21
1945 Lisa 2017-01-21
1947 Gertie 2017-01-21
1949 Bono 2017-01-21
1951 Rain 2017-01-21
1953 Heloise 2017-01-21
1955 Wood 2017-01-21
1957 Dillian 2017-01-21
1959 Cash 2017-01-21
1961 Jaylyn 2017-01-21
1963 Lainey 2017-01-21
1965 Kalyn 2017-01-21
1967 Marni 2017-01-21
1969 Kayden 2017-01-20
1971 Maud 2017-01-20
1973 Tory 2017-01-20
1975 Cassandra 2017-01-20
1977 Nollie 2017-01-20
1979 Woods 2017-01-20
1981 Gracelynn 2017-01-20
1983 Elmira 2017-01-20
1985 Kailee 2017-01-20
1987 Rosabel 2017-01-20
1989 Janais 2017-01-20
1991 Latoya 2017-01-20
1993 Mickey 2017-01-19
1995 Brenley 2017-01-19
1997 Kelenna 2017-01-19
1999 Mimosa 2017-01-19
2001 Bubbie 2017-01-19
2003 Dasia 2017-01-19
2005 Dernell 2017-01-19
2007 Dayana 2017-01-19
2009 Caelyn 2017-01-19
2011 Paulina 2017-01-19
2013 Stevie 2017-01-18
2015 Boss 2017-01-18
2017 Delia 2017-01-18
2019 Kristabelle 2017-01-18
2021 Johnelle 2017-01-18
2023 Elouise 2017-01-18
2025 Nelle 2017-01-18
2027 Marden 2017-01-18
2029 Dorie 2017-01-18
2031 Etta 2017-01-18
2033 Kenisha 2017-01-18
2035 Cinderella 2017-01-18
2037 Reggie 2017-01-17
2039 Cheyanne 2017-01-17
2041 Travon 2017-01-17
2043 Mattie 2017-01-17
2045 Ladainian 2017-01-17
2047 Bono 2017-01-17
2049 Mellie 2017-01-17
2051 Tailynn 2017-01-17
2053 Kerriann 2017-01-17
2055 Etta 2017-01-17
2057 Bear 2017-01-17
2059 Gloriana 2017-01-16
2061 Debrah 2017-01-16
2063 Nyvaeh 2017-01-16
2065 Nollie 2017-01-16
2067 Tish 2017-01-16
2069 Coralee 2017-01-16
2071 Denver 2017-01-16
2073 Macco 2017-01-16
2075 Lorene 2017-01-16
2077 Emmly 2017-01-15
2079 Jayan 2017-01-15
2081 Holland 2017-01-15
2083 Nerice 2017-01-15
2085 Aggy 2017-01-15
2087 Bobbo 2017-01-15
2089 Barbie 2017-01-15
2091 Louisa 2017-01-15
2093 Kiana 2017-01-15
2095 Kayden 2017-01-15
2097 Denim 2017-01-15
2099 Vlora 2017-01-14
2101 Beyonce 2017-01-14
2103 Karson 2017-01-14
2105 Frenchie 2017-01-14
2107 Prudy 2017-01-14
2109 Lenna 2017-01-14
2111 Robbie 2017-01-14
2113 Kaylyn 2017-01-14
2115 Satch 2017-01-14
2117 Cade 2017-01-14
2119 Tangie 2017-01-14
2121 Adonica 2017-01-13
2123 Carley 2017-01-13
2125 Servena 2017-01-13
2127 Roxie 2017-01-13
2129 Elmira 2017-01-13
2131 Tess 2017-01-13
2133 Kaylan 2017-01-13
2135 Vlora 2017-01-13
2137 Mateen 2017-01-13
2139 Boss 2017-01-13
2141 Jacki 2017-01-13
2143 Bobbe 2017-01-12
2145 Brandy 2017-01-12
2147 Blue 2017-01-12
2149 Tessica 2017-01-12
2151 Liza 2017-01-12
2153 Romby 2017-01-12
2155 Mimosa 2017-01-12
2157 Steffie 2017-01-12
2159 Greta 2017-01-12
2161 Buffee 2017-01-12
2163 Winter 2017-01-12
2165 Dora 2017-01-12
2167 BertieorBirdie 2017-01-12
2169 Cheyanna 2017-01-12
2171 Hetty 2017-01-12
2173 Keyaan 2017-01-11
2175 Deliverance 2017-01-11
2177 Sunny 2017-01-11
2179 Turk 2017-01-11
2181 Sagar 2017-01-11
2183 Pebbles 2017-01-11
2185 Satch 2017-01-11
2187 Sharleena 2017-01-11
2189 Anjii 2017-01-11
2191 Kapri 2017-01-10
2193 Kaeden 2017-01-10
2195 Destrie 2017-01-10
2197 Pepper 2017-01-10
2199 Kaden 2017-01-10
2201 Lina 2017-01-10
2203 Nikki 2017-01-10
2205 Rock 2017-01-10
2207 Nyvaeh 2017-01-10
2209 Esther 2017-01-09
2211 Macco 2017-01-08
2213 Jonetta 2017-01-08
2215 Leidy 2017-01-08
2217 Xantara 2017-01-08
2219 Carajean 2017-01-08
2221 Laticia 2017-01-08
2223 Zariel 2017-01-08
2225 Mitchell 2017-01-08
2227 Stone 2017-01-08
2229 Honey 2017-01-08
2231 Kaylie 2017-01-08
2233 Jermajesty 2017-01-07
2235 Margaretta 2017-01-07
2237 Viney 2017-01-07
2239 Blondie 2017-01-07
2241 Patch 2017-01-07
2243 Irish 2017-01-07
2245 Judy 2017-01-07
2247 Lilly 2017-01-07
2249 Nelle 2017-01-07
2251 Kiona 2017-01-04
2253 Chartric 2017-01-04
2255 Vinnie 2017-01-04
2257 Sequoia 2017-01-04
2259 Lacey 2017-01-04
2261 Kamren 2017-01-04
2263 Maryland 2017-01-04
2265 Cordelia 2017-01-04
2267 Loren 2017-01-04
2269 Conyers 2017-01-04
2271 Hank 2017-01-03
2273 Jaylynn 2017-01-03
2275 Sharleena 2017-01-03
2277 Bubba 2017-01-03
2279 Daisy 2017-01-03
2281 Katherine 2017-01-03
2283 Storm 2017-01-03
2285 Aslan 2017-01-03
2287 Prue 2017-01-03
2289 Nephi 2017-01-03
2291 Trevon 2017-01-02
2293 Kyanna 2017-01-02
2295 Roseanna 2017-01-02
2297 Kassi 2017-01-02
2299 Constance 2017-01-02
2301 Will 2017-01-02
2303 Verle 2017-01-02
2305 Kaylana 2017-01-02
2307 Yamary 2017-01-01
2309 Sagar 2017-01-01
2311 Dragon 2017-01-01
2313 Alex 2017-01-01
2315 Keshawn 2017-01-01
2317 Parmelia 2017-01-01
2319 Nook 2017-01-01
2321 Delphia 2017-01-01
2323 Krystal 2017-01-01
2325 Kyanna 2017-01-01
2327 Susy 2017-01-01
2329 Jenelle 2017-01-01
2331 Seston 2017-01-01
2333 Blondie 2017-01-01
2335 Tyanne 2017-01-01
2337 Roxanna 2016-12-31
2339 Aneisha 2016-12-31
2341 Torn 2016-12-31
2343 Jacie 2016-12-31
2345 Caelii 2016-12-31
2347 Regina 2016-12-31
2349 Brysen 2016-12-31
2351 Malinda 2016-12-31
2353 Morrie 2016-12-31
2355 Jessie 2016-12-31
2357 Monkey 2016-12-31
2359 Topher 2016-12-31
2361 Jaylen 2016-12-31
2363 Keyanna 2016-12-31
2365 Lucka 2016-12-31
2367 River 2016-12-30
2369 skin cancer Kailyn 2016-12-30
2370 Kevrel 2016-12-30
2372 Philly 2016-12-30
2374 Gabrielle 2016-12-30
2376 Beatrice 2016-12-30
2378 Ryne 2016-12-30
2380 Zeal 2016-12-30
2382 Will 2016-12-30
2384 Charleigh 2016-12-30
2386 Marlien 2016-12-30
2388 Aggy 2016-12-30
2390 Anjii 2016-12-30
2392 Maisyn 2016-12-30
2394 Latrice 2016-12-30
2396 Darrance 2016-12-30
2398 Kaydence 2016-12-29
2400 Janais 2016-12-29
2402 Mahaley 2016-12-29
2404 Jolyn 2016-12-29
2406 Jane 2016-12-29
2408 Affinity 2016-12-29
2410 Kevrell 2016-12-29
2413 Barbie 2016-12-29
2415 Liberty 2016-12-29
2417 Anjii 2016-12-29
2419 Amberlee 2016-12-29
2421 Adiana 2016-12-29
2423 Bette 2016-12-29
2425 Johnavon 2016-12-29
2427 Almena 2016-12-29
2429 Jacey 2016-12-28
2431 Stafon 2016-12-28
2433 Janessa 2016-12-28
2436 Ethica 2016-12-28
2438 Ranessa 2016-12-28
2440 Jacalyn 2016-12-28
2442 Buffy 2016-12-28
2444 Frenchie 2016-12-28
2446 Burchard 2016-12-28
2448 Laneta 2016-12-28
2450 Buffy 2016-12-28
2452 Louisa 2016-12-28
2454 Verle 2016-12-28
2456 Keli 2016-12-28
2458 Lottie 2016-12-27
2460 Terry 2016-12-27
2462 Davian 2016-12-27
2464 Joeie 2016-12-26
2466 Zarya 2016-12-26
2468 Geraldine 2016-12-26
2470 Rita 2016-12-26
2472 Magdelina 2016-12-26
2474 Flossy 2016-12-26
2476 Hannah 2016-12-26
2478 Tibbie 2016-12-26
2480 Margaretta 2016-12-26
2482 Letitia 2016-12-25
2484 Billybob 2016-12-25
2486 Kalin 2016-12-25
2488 Malinda 2016-12-25
2490 Buffee 2016-12-25
2492 Keys 2016-12-25
2494 home Dolly 2016-12-25
2496 Biana 2016-12-24
2498 Jalene 2016-12-24
2501 Takeo 2016-12-24
2503 Dell 2016-12-24
2505 Ziarre 2016-12-24
2507 Wind 2016-12-24
2509 Jolyn 2016-12-24
2511 Minerva 2016-12-24
2513 Ranessa 2016-12-24
2515 Molly 2016-12-24
2517 Deliverance 2016-12-24
2519 Rusty 2016-12-24
2521 Paulina 2016-12-23
2523 Bonner 2016-12-23
2525 Tori 2016-12-23
2527 switching Jodi 2016-12-23
2529 Deon 2016-12-23
2531 Hank 2016-12-23
2533 Midge 2016-12-23
2535 insurance works Ziarre 2016-12-23
2536 Tessa 2016-12-23
2538 Kellsie 2016-12-23
2540 Parthena 2016-12-22
2542 Gertie 2016-12-22
2544 Honeysuckle 2016-12-22
2546 Xandy 2016-12-22
2548 Bardo 2016-12-22
2551 Navid 2016-12-22
2553 Ruvell 2016-12-21
2555 Jailene 2016-12-21
2557 vehicles caused Laticia 2016-12-21
2558 run Jalene 2016-12-21
2560 Bayle 2016-12-21
2562 men generally Danice 2016-12-21
2563 Stew 2016-12-21
2565 Chamomile 2016-12-20
2567 Neveah 2016-12-20
2569 Chyna 2016-12-20
2571 Marlien 2016-12-20
2573 Hank 2016-12-20
2575 Jonalyn 2016-12-20
2577 Foge 2016-12-20
2579 Lonitra 2016-12-20
2581 Brandi 2016-12-20
2583 Kaycie 2016-12-20
2585 Rayshelon 2016-12-20
2587 Jera 2016-12-20
2589 Deena 2016-12-19
2591 Anitra 2016-12-19
2593 Regina 2016-12-19
2595 Rosabel 2016-12-19
2597 Trixie 2016-12-19
2599 Gump 2016-12-18
2601 Janais 2016-12-18
2603 sportier Jennis 2016-12-18
2605 Roseanna 2016-12-18
2607 Deliverance 2016-12-18
2609 Chyna 2016-12-18
2611 Xexilia 2016-12-18
2613 Nelia 2016-12-18
2615 Mimosa 2016-12-18
2617 Xadrian 2016-12-18
2619 Kaden 2016-12-18
2621 Cordelia 2016-12-16
2623 Destrie 2016-12-16
2625 Gildas 2016-12-16
2627 Lucinda 2016-12-16
2629 Zarya 2016-12-16
2631 Leaidan 2016-12-16
2633 Bubi 2016-12-16
2635 Lore 2016-12-16
2637 Blondy 2016-12-16
2639 Deandra 2016-12-16
2641 Ronalee 2016-12-16
2643 Vyolet 2016-12-15
2645 Ally 2016-12-15
2647 Starleigh 2016-12-15
2649 Darrence 2016-12-15
2651 Celina 2016-12-15
2653 Jaclyn 2016-12-15
2655 Audel 2016-12-15
2657 Bubbie 2016-12-15
2659 Makailee 2016-12-15
2661 Chacidy 2016-12-15
2663 Carrie 2016-12-15
2665 Philinda 2016-12-15
2667 Nook 2016-12-15
2669 Caelii 2016-12-15
2671 Leatrice 2016-12-15
2673 Coralee 2016-12-15
2675 Davion 2016-12-15
2677 Jaylan 2016-12-14
2679 Snowy 2016-12-14
2681 Keylon 2016-12-14
2683 Caelii 2016-12-14
2685 Tyanne 2016-12-14
2687 Spike 2016-12-14
2689 Finch 2016-12-14
2691 Danyon 2016-12-14
2693 Boss 2016-12-14
2695 Deacon 2016-12-14
2697 Journey 2016-12-14
2699 Shirley 2016-12-14
2701 Nibby 2016-12-14
2703 Gabby 2016-12-14
2705 Chyna 2016-12-14
2707 Denver 2016-12-14
2709 Nyanna 2016-12-14
2711 Geraldine 2016-12-14
2714 Lucka 2016-12-13
2716 Lidia 2016-12-13
2718 Sundance 2016-12-13
2720 Carli 2016-12-13
2723 Bubba 2016-12-13
2725 Adelphia 2016-12-13
2727 Katty 2016-12-13
2729 Lalaine 2016-12-13
2731 Dorie 2016-12-13
2733 Gabrielle 2016-12-13
2735 Keiffer 2016-12-13
2737 Pokey 2016-12-13
2739 alarm system Dolly 2016-12-13
2740 Sticky 2016-12-13
2742 Vicky 2016-12-12
2744 Gerry 2016-12-12
2746 Deliverance 2016-12-12
2748 Dillanger 2016-12-12
2750 Letitia 2016-12-12
2752 Suzy 2016-12-12
2754 Bones 2016-12-12
2757 Kailyn 2016-12-12
2759 each Bardo 2016-12-12
2762 Deon 2016-12-12
2764 Betsey 2016-12-12
2766 Rosie 2016-12-12
2768 Loren 2016-12-12
2770 Rochi 2016-12-12
2772 Jacey 2016-12-11
2774 Gerrilyn 2016-12-11
2776 Torn 2016-12-11
2778 Katherine 2016-12-11
2780 Kaydi 2016-12-11
2782 Kaeden 2016-12-11
2784 submit Heloise 2016-12-11
2786 Eliza 2016-12-11
2788 further damage Mccayde 2016-12-11
2789 Jailen 2016-12-11
2791 Susy 2016-12-11
2793 Audel 2016-12-11
2795 Caelyn 2016-12-11
2797 Keli 2016-12-11
2799 Navid 2016-12-11
2801 Latrice 2016-12-11
2803 Aggy 2016-12-10
2805 Jacoby 2016-12-10
2807 Dontarrious 2016-12-10
2809 Morrie 2016-12-10
2811 then use Destrey 2016-12-10
2813 Kyanna 2016-12-10
2815 Jayce 2016-12-10
2817 Makendra 2016-12-10
2819 Karinthia 2016-12-10
2821 Andralyn 2016-12-10
2823 Lolly 2016-12-10
2825 Candie 2016-12-10
2827 Mccayde 2016-12-10
2829 Channery 2016-12-09
2831 Makailee 2016-12-09
2833 Jermajesty 2016-12-09
2835 Eel 2016-12-09
2837 Fats 2016-12-09
2839 Kailey 2016-12-09
2841 Tawny 2016-12-09
2843 Jacoby 2016-12-09
2845 Kellsie 2016-12-09
2847 Johnie 2016-12-09
2849 Louisa 2016-12-09
2851 property insurance Sandra 2016-12-09
2852 Johnetta 2016-12-08
2854 Jessie 2016-12-08
2856 age Tawny 2016-12-08
2858 Lovie 2016-12-08
2860 Irish 2016-12-08
2862 Ruvell 2016-12-08
2864 Blue 2016-12-08
2866 Zaylin 2016-12-08
2868 Krystalyn 2016-12-08
2870 Rain 2016-12-07
2873 Servena 2016-12-07
2875 Kenelm 2016-12-07
2877 Early 2016-12-07
2879 Jayden 2016-12-07
2881 Puss 2016-12-07
2883 Chamomile 2016-12-07
2885 hydrogen generator Zavrina 2016-12-07
2886 Tallin 2016-12-07
2888 Candy 2016-12-07
2890 Coralyn 2016-12-07
2892 occurring Loree 2016-12-07
2894 Dell 2016-12-06
2896 Liza 2016-12-06
2898 Ruvell 2016-12-06
2900 Nikki 2016-12-06
2902 Tasmine 2016-12-06
2904 Loradae 2016-12-06
2906 Kindsey 2016-12-06
2908 while filling Priest 2016-12-06
2909 Medford 2016-12-06
2911 Raynes 2016-12-06
2913 just Deandre 2016-12-06
2915 Lisa 2016-12-06
2917 Emeline 2016-12-06
2919 Nevea 2016-12-05
2921 Datherine 2016-12-05
2923 few minutes Kethan 2016-12-05
2924 Janelle 2016-12-05
2926 Kairii 2016-12-05
2928 Lakeisha 2016-12-05
2930 Kristabelle 2016-12-05
2932 any Charlee 2016-12-05
2934 Lillah 2016-12-05
2936 Queenie 2016-12-05
2938 Lynsey 2016-12-05
2940 Judy 2016-12-05
2942 Kristabelle 2016-12-05
2944 Carrie 2016-12-04
2946 security taxes Jonni 2016-12-04
2947 men Bunny 2016-12-04
2949 primary male Eloise 2016-12-04
2950 oxycodone Graceland 2016-12-04
2952 stretched Hippie 2016-12-04
2955 flaccid state Jonni 2016-12-04
2956 many important Topher 2016-12-04
2957 solutions Molly 2016-12-04
2959 ayurveda Barbi 2016-12-04
2962 men Lalaine 2016-12-04
2964 among women Kory 2016-12-04
2965 shown excellent Sandra 2016-12-04
2966 Terrah 2016-12-04
2968 Candid 2016-12-03
2970 Cyelii 2016-12-03
2972 Geri 2016-12-03
2974 Zaiyah 2016-12-03
2976 Kaydi 2016-12-03
2978 Yancy 2016-12-03
2980 Kasara 2016-12-03
2982 Stormy 2016-12-03
2984 Kevlyn 2016-12-03
2986 Bison 2016-12-03
2988 Deon 2016-12-03
2990 Shermaine 2016-12-03
2992 Jeneva 2016-12-03
2994 Ethanael 2016-12-02
2996 Destrey 2016-12-02
2998 Snow 2016-12-02
3001 Verle 2016-12-02
3003 Boomer 2016-12-02
3005 Kayli 2016-12-02
3007 Jeana 2016-12-02
3009 Emily 2016-12-02
3011 Char 2016-12-02
3013 Blessing 2016-12-01
3015 Voncile 2016-12-01
3017 Agatha 2016-12-01
3019 Prudence 2016-12-01
3021 Johnavon 2016-12-01
3023 Gerrie 2016-12-01
3025 Brenley 2016-12-01
3027 Chacidy 2016-12-01
3029 Nevaeh 2016-12-01
3031 quotes Honey 2016-12-01
3033 Donyell 2016-12-01
3035 Char 2016-12-01
3037 Leidy 2016-12-01
3039 Mahalia 2016-11-30
3041 Tamber 2016-11-30
3043 Lonitra 2016-11-30
3045 Lisa 2016-11-30
3047 Dweezil 2016-11-30
3049 Bobs 2016-11-30
3051 Cactus 2016-11-30
3053 Johannah 2016-11-30
3055 Shirl 2016-11-30
3057 Lynsey 2016-11-30
3059 Bear 2016-11-30
3061 policies Jaclyn 2016-11-30
3063 other Kierra 2016-11-30
3065 Latasha 2016-11-30
3067 Katherine 2016-11-30
3069 Vinnie 2016-11-30
3071 Zaylin 2016-11-30
3073 Julz 2016-11-29
3076 Martha 2016-11-29
3078