โบว์แสดงความอาลัย
 
 
เข้าสู่ระบบ
ผู้ใช้ :
รหัส :
ประเภท:
ลงทะเบียนส่งวารสาร

  ข่าวประชาสัมพันธ์
      ระบบวารสารพร้อมใช้งานแล้วครับ 2016-07-09

  ข่าวประชาสัมพันธ์

     1.เลือกเมนูลงทะเบียนส่งสารสารที่หน้าหลักเว็บไซต์
     2. กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว
     3. เมื่อท่านกรอกข้อมูลถูกต้องตามที่ระบบกำหนด
     4. โปรดจดจำ Username และ Password เพื่อเข้าใช้ตรวจสอบสถานะวารสารของท่าน
     5. ศึกษาการจัดส่งวารสารเพื่อเสนอตีพิมพ์ โดยการ Login เข้าระบบสำหรับส่งวาร

บรรณาธิการวารสาร
ดร.นครชัย ชาญอุไร

  ลิงค์น่าสนใจ
 


Copyright © 2016 Udon Thani Rajabhat University. All Rights Reserved.
Contact : info@udru.ac.th