หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป ข่าวการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา “พุทธศาสน์ราชภัฏอุดรธานี” ครั้งที่ 1