หมวดหมู่: ป. บัณฑิต

ข่าว/ประกาศ จาก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

ข่าว/ประกาศจากคณะฯ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูประจำปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี