ประกาศเปิดรับสมัครการสมัครสอบคัดเลือกหลักดสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศเปิดรับสมัครการสมัครสอบคัดเลือกหลักดสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รับจำนวน 180 คน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-20 พฤศจิกายน 2561 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมและดาว์โหลดใบสมัคร