ศูนย์ภาษาได้จัดโครงการจัดสอบการวัดระดับมาตราฐานภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication ) ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562

 สามรถสมัครได้ตั้งวันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน 140 คน/รอบ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 042-211108 หรือหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1408

รายละเอียดเพิ่มเติม