เชิญร่วมงาน “เหลียวหลัง แลหน้า การฝึกหัดครูไทย” วันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เชิญร่วมงาน “เหลียวหลัง แลหน้า การฝึกหัดครูไทย” วันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นเจ้าภาพร่วมกับสภาการศึกษา และคุรุสภา สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน link ด้านล่าง
—————————-
https://forms.gle/htVJAhiYabjn28gQ8
——————————-

  • ไม่มีค่าลงทะเบียนค่ะ
  • รับจำนวน 250 ท่าน
    (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังจังหวัดอุดรธานี และค่าที่พัก สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด)