ไฟล์ประกอบปาฐกถาพิเศษ “เหลียวหลัง แลหน้า การฝึกหัดครูไทย”