ครุศาสตร์วันทา น้อมบูชาอาจาริยคุณ บายศรีสู่ขวัญ ผูกสัมพันธ์พี่น้องครู

กิจกรรมไหว้ครู บายศรีต้อนรับน้องใหม่ “ครุศาสตร์วันทา น้อมบูชาอาจาริยคุณ บายศรีสู่ขวัญ ผูกสัมพันธ์พี่น้องครู” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ ลานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี