พิธีรับมอบทุนการศึกษาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ขอขอบคุณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นายชาญชัย รวมแก้ว และนายพิเย็น ภักดีสุวรรณ ที่มอบทุนการศึกษาให้ นส.เดือนเพ็ญ การงานดี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี