6 ทศวรรษ เพชรน้ำงาม นามราชภัฏอุดรธานี 2562

งานมุทิตาจิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี