ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเรื่องแนวทางปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (SIL1)

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเรื่องแนวทางปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (SIL1)