ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิสร ต้นสีนนท์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิสร ต้นสีนนท์ ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์