ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศรุติ อัศวเรืองสุข ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยี สังกัดคณะครุศาสตร์