การประชุมโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสุขภาวะ

การประชุมโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสุขภาวะ โดย มหาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์อานามัยที่ 8 และ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8