ขอเชิญชม “Smart Device for Smart Teaching” โดยนักศึกษาครุศาสตร์

ขอเชิญชม “Smart Device for Smart Teaching” โดยนักศึกษาครุศาสตร์ นำทีมโดย นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ ดนตรี นาฏศิลป์ ภาษาอังกฤษ คลิปวีดีโอนี้จะเผยแพร่ในวันที่ 13 สค. เวลา 10.00 – 11.30 น. (ทั้งหมด 14 คลิป ของเราลำดับที่ 8 ) ขอเรียนเชิญทุกท่านติดตามผลงานนักศึกษาครุศาสตร์ ในวันเวลาดังกล่าว