งานเกษียณอายุราชการ 2563

ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “๖ ทศวรรษ เพชรน้ำงาม นามราชภัฏอุดรธานี” วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุม อาคารกิจกรรมนักศึกษา เวลา ๑๐.๐๐ น.