ครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา “พุทธศาสน์ราชภัฏอุดรธานี” ครั้งที่ ๑

ขอเชิญชวนนักเรียนชั้น ม.ปลาย ในเขตภาคอีสานตอนบน 4 จังหวัด (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ) ร่วมสอบแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาชิงรางวัลและเกียรติบัตรในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยโรงเรียนที่สนใจสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีมๆ ละ 2 คน จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่เกิน 30 ทีม (หากเต็มจะปิดรับสมัครทันที) การส่งใบสมัครและรายละเอียดกติกาการแข่งขันติตามได้ในเพจและและเวปไซต์ตอนท้ายนี้
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันที่ 8 ธันวาคม 2563