อาจารย์ลินดา จันทะชิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา เข้ามอบถ้วยพระราชทาน ร.๑๐ ให้กับท่านอธิการบดี

อาจารย์ลินดา จันทะชิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา เข้ามอบถ้วยพระราชทาน ร.๑๐ ให้กับท่านอธิการบดี ในการแข่งขันมาราธอน 42.195 km. woman over all รายการ KORAT POWDURANCE MARATHON 2020 และอีกหลายรายการ ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าเก็บไว้ในหอเกียรติยศ เพื่อเป็นเกียรติประวัติต่อไป