สรุปผลการแข่งขัน กรีฑาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 44

📣📣สรุปผลการแข่งขัน กรีฑาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 44
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คว้ามา 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
เหรียญทอง 🥇กระโดดไกล หญิงรุ่นประชาชนหญิง สุภาวดี อินตาถึง
เหรียญทอง🥇วิ่ง 5000 เมตรหญิง รุ่นประชาชนหญิง ลินดา จันทะชิด
เหรียญเงิน 🥈เขย่งก้าวกระโดดหญิง ประชาชนหญิง สุภาวดี อินตาถึง
เหรียญทองแดง 🥉วิ่ง 10,000 เมตร ประชาชนหญิง ลินดา จันทะชิด
ขอบคุณทีมนักกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีทุกคนที่ตั้งใจฝึกซ้อม เพื่อมหาวิทยาลัย
ขอบคุณทีมงาน ผู้ฝึกสอน ทุกคนตั้งใจทำเต็มที่เพื่อชื่อเสียงของสถาบันของพวกเรา
ขอบพระคุณผู้บริหาร ท่านอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ที่ให้การสนับสนุนทีมเราเป็นอย่างดี
ขอบคุณสมาคมกรีฑาในพระบรมราชูปถัมป์
ขอบคุณเพื่อนพี่น้องทีมชาติทุกท่าน