28 ธันวาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มอบกระเช้าปีใหม่ให้แด่คณะต่างๆใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

28 ธันวาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มอบกระเช้าปีใหม่ให้แด่คณะต่างๆใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี