ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำวนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำวนวน 1 รายการ คือเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ จำนวน 30 ชุด