ขอแสดงความยินดีกับ นายฉกรรจ์ แสงไว นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์

ชื่นชมยินดีนักศึกษาคนเก่ง  ขอแสดงความยินดีกับ นายฉกรรจ์ แสงไว นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ ในฐานะ “เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมดีเด่น” ประจำปี 2564 จากสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม, และสโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากล แห่งประเทศไทย