กิจกรรม กสศ.เดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมนักศึกษาครูรักษ์ถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และเข้าพบ ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กิจกรรม กสศ.เดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมนักศึกษาครูรักษ์ถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และเข้าพบ ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี